<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Siva

Vekst gjennom grønn omstilling

siva-768x302

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Er vi rigget for fremtiden? Hvordan finne forretningsideer i bærekraftmålene? Hvordan gå fra start-up til scale-up? Hør interessante podkaster der bedriftsledere og eksperter deler sine erfaringer og kunnskap med Silvija Seres. Lytt – og lær hele livet.

Kathrine Myhre Fra Norwegian Health tech

#0686:På kryss og tvers

Hans Petter Hildre Fra NTNU

#0685:Innovasjon til et globalt marked

Morten Lind-Olsen Fra Dualog

#0682:Fra start-up til scale-up

Stein Lier-Hansen Fra Norsk Industri

#0681:Ta i bruk moderne og effektiv teknologi

Tor Wallin Andreassen Fra Norges Handelshøyskole

#0678:Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst

Arild Bodal Fra NORVA24

#0677:Konsolidering og vekst i Europa

Kathrine Kværnes Ryengen Fra ZEG Power

#0676:Storskala ren hydrogen fra gass

Ingrid Lorange Fra Siva

#0675:Optimismen lenge leve

Eirik Belland Fra Effee Induction

#0673:Miljøvennlig støperiteknologi

Kaj B. Westre Fra Westregruppen

#0667:Bærekraft som nasjonalt konkurransefortrinn

Les og lær hele livet
lering200white
Les boken
Lytt og lær hele livet
graduation-hat200
Ta kursene
Spør og lær hele livet
web-møte200
Videokonferanse
0686_200508_HEALTHTECH_Kathrine-Myhre_18_drawColor-2-218x300

Kathrine Myhre

Leder

Norwegian Health tech

På kryss og tvers

Hvordan kan vi bruke denne helsekrisen vi nå står ovenfor til noe positivt? Og hvorfor går det litt tregt i helsevesenet vårt når det gjelder digitalisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Norway Health Tech, Kathrine Myhre, om hvordan de jobber for å videreutvikle en mer bærekraftig helsetjeneste nasjonalt og internasjonalt.


Denne podcasten er laget i samarbeid med SIVA

0685_200507_LORNBIZ_Hans-Petter-Hildre_18_drawColor-218x300

Hans Petter Hildre

Professor

NTNU

Innovasjon til et globalt marked

Hvorfor er det så få bedrifter som vokser seg ut av start up fasen? Og er det tilgang til investorpenger gründere mangler eller ambisjonsnivå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med professor ved NTNU, Hans Petter Hildre, om hvordan han oppmuntrer norske gründere til å tenke mer ambisiøst, og hvordan vi skal kommunisere innovasjon for å oppnå global interesse.


Denne samtalen er i samarbeid med SIVA

0682_200422_LORNBIZ_Morten-Lind-Olsen_18_drawColor-218x300

Morten Lind-Olsen

CEO

Dualog

Fra start-up til scale-up

Hvordan har Dualog klart å gå fra å være en startup til å bli en scaleup med over 70 ansatte i flere land? Og hva var vanskelig i denne prosessen og hva gjorde at det gikk bra til slutt? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Dualog, Morten Lind-Olsen, om digitalisering i fiskeribransjen og fremtidige muligheter innen bærekraftig vekst.


Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

0681_200422_LORNBIZ_Stein-Lier-Hansen_18_drawColor-218x300

Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

Norsk Industri

Ta i bruk moderne og effektiv teknologi

Hvordan henter man energi og mot til å bli en endringsagent? Og hvordan skal vi sikre videre utvikling av velferdsstaten og finne grønne teknologiløsninger? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, om at det er viktig å tenke annerledes og gjøre en kollektiv dugnad for de som kommer etter oss.


Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

0678_200422_LORNSOC_Tor-Wallin-Andreassen_8_drawColor-218x300

Tor Wallin Andreassen

Professor i innovasjon

Norges Handelshøyskole

Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst

Hvilke muligheter og utfordringer ser du fra norsk perspektiv i norsk grønn omstilling? Og hvordan priser vi fremtidige teknologiske gevinster inn i dagens modeller? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen, om miljømessige innovasjoner og hvilken påvirkning dette har for forbrukeren sin oppfatninger av bedriftens innovasjonsevne og attraktivitet.


Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

0677_200420_SOME_Arild-Bodal_18_drawColor-218x300

Arild Bodal

Medgründer

NORVA24

Konsolidering og vekst i Europa

Hvilke muligheter ligger under bakken vår? Hvordan står det til med vannverket vårt under bakken i forhold til våre Skandinaviske naboer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer av NORVA24, Arild Bødal, om at man må satse på å bygge en kultur der alle i organisasjonen blir utfordret til å tenke kontinuerlig forbedring og være ekstremt kundeorienterte og konkurranseorienterte.


Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

0676_200420_ENERGYTECH_Kathrine-Kvarnes-Ryengen_18_drawColor-218x300

Kathrine Kværnes Ryengen

CEO

ZEG Power

Storskala ren hydrogen fra gass

Hvordan kan man aktivisere flere i Norge til å jobbe med hydrogen? Og hvordan foregår lagring og transport av hydrogen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i ZEG Power, Kathrine Kvarnes Ryengen, om forretnings- og eksport mulighetene som ligger innen hydrogen.


Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

0675_200417_ENERGYTECH_Ingrid-Lorange_18_drawColor-218x300

Ingrid Lorange

Administrerende direktør

Siva

Optimismen lenge leve

Hva skal til for at vi kan få gjøre mer av det som er samfunns- og miljømessig riktig? Og hvordan kan vi løfte teknologibedriftene i dette landet fra å være innovatører til å bli markedsrelevante – fra startup til scaleup? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende Direktør i Siva SF, Ingrid Lorange, om hvordan de sikrer en infrastruktur for bedrifter slik de kan få hjelp til å drive innovasjon.


Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

0674_200417_CLEANTECH_Maria-Barri_18_drawColor-218x300

Maria Barrio

Forskningssjef

SINTEF

Nye muligheter for verdiskaping i Norge

Hva er noe av problematikken med overvann i et klimaperspektiv? Og hvordan kan vi ta vare på alle de tre dimensjonene i bærekraft: miljømessig, sosialt og økonomisk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i SINTEF, Maria Barrio, om de viktigste linjene fra rapporten “nye muligheter for verdiskapning i Norge”.


Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

0673_200417_MATERIALS_Eirik-Belland_18_drawColor-1-218x300

Eirik Belland

Daglig leder

Effee Induction

Miljøvennlig støperiteknologi

Hvordan kan man bruke grønn vekst i salg og markedsføring? Og hva er det beste og hva er det værste med å være gründer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Effee Induction, Eirik Belland, om det å sette i gang uten helt å vite hvor man skal.

0667_200414_OCEANTECH_Kaj-B-Westre_18_drawColor-218x300

Kaj B. Westre

Daglig leder

Westregruppen

Bærekraft som nasjonalt konkurransefortrinn

Hva er en av de største utfordringene vi har i Norge for å nå FN sine klimamål? Og hvilke muligheter gir FN sine klimamål Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder av Westregruppen Kaj B. Westre, om at det trengs en holdningsendring til i Norge for at vi skal nå FN sine klimamål og hvordan vi kan bruke teknologi for å få dette til.


Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA