<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Smart Innovation Norway

Våre suksesshistorier!

smart_innovation-mørkere-1

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

I denne serien som er sponset av Smart Innovation Norway møter Silvija fem personer i fra ulike bedrifter som utfordrer dagens teknologi ved hjelp av kunstig intelligens og ser på mulighetene for hvordan dette kan benyttes i en bærekraftig fremtid. Denne klyngen tar for seg både kunstig intelligens og foodtech, og vi får en bredere innsikt i hvordan både dagens - og fremtidens teknologi kan benyttes og effektiviseres.

 

Tina Skagen Fra eSmart systems

#0766:Al og EL

Inge Grini From Intellectual Labs

#0763:New products built on science and Al

Valeriya Naumova From Simula Research Laboratory

#0761:Bridging the gap

Adrian Diaz From Völur

#0760:Al for better food

0766_200813_AI_Tina Skagen_18_drawColor

Tina Skagen

COO

eSmart systems

AI og EL

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tina Skagen som er COO I Esmart systems.  eSmart Systems bygger og leverer neste generasjons programvareløsninger for kraftlinjeinspeksjoner, planlegging av nettvedlikehold og   optimalisering av energifleksibilitet. Med bruk av AI-drevne løsninger støtter eSmart Systems selskaper over hele verden ved å tilby reduserte kostnader og forlenget levetid.

0765_200813_AI_Morgan Kjolerbakken_18_drawColor

Morgan Kjølerbakken

CTO

Airmont

Effektivisering av feietjenester ved hjelp av AI

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Morgan Kjølerbakken som er CTO I Airmont.  Airmont sikrer at feiervesenet mottar viktig informasjon som gjør dem i stand til å jobbe på en mer  miljøvennlig måte ved bruk av AI.  Tjenesten består av sensorer som plasseres ut i de enkelte husstandenes piper, hvor de måler bruk og sender dette inn til deres skyløsning. Ved hjelp av Airmont sin løsning kan kunden, som typiske er en kommune eller et branndistrikt,  tilby en sikrere, mer bærekraftig og mer kostnadseffektiv tjeneste til innbyggerne.

0763_200813_AI_Inge Grini_18_drawColor

Inge Grini 

Founder and CEO

Intellectual Labs

New products built on science and AI

In this episode of #LØRN, Silvija talks to Inge Grini who is the Founder and CEO of Intellectual Labs. Grini describes their teams as full-time inventors who, through their cutting-edge expertise in AI, work with product development or inventions based on AI technology. Their mission is to co-create and innovate around AI driven products focused on scientific discovery.

0761_181020_AI_Valeryia Naumova_18_drawColor

Valeriya Naumova

Senior Researcher
Simula Research Laboratory

Bridging the gap

In this episode of #LØRN Silvija talks to Director, Simula Consulting and Senior Researcher in Simula Research Laboratory, Valeriya Naumova. The Simula Consulting’s mission is to constantly redefine what’s possible through digitalization and bridging the gap between academic discoveries and real-world challenges. Because a lot can be done with the technology we have today.

0760_200813_AI_Adrian Diaz Color

Adrian Diaz

Co-Founder

Völur

AI for better food

In this episode of #LØRN, Silvija speaks to entrepreneur and Co-Founder of Völur, Adrian Diaz. Adrian believes that artificial intelligence can be used in many new and innovative ways within the meat industry to ensure a better and more sustainable industry. In this episode, you learn all about the whole food chain, from what goes on on the farm right up until the meat is on store shelves and how we can use AI to improve this prosess.