<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

LØRN Teknologipolitikk:

Den nye modige politikken

riksvaapen-tegent-hvit-300x200

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Arendalsuka er avlyst som følge av Covid19. Men innovasjon og tilhørende politikk venter ikke på noen. Her samler vi politikere, teknologer, ledere og alle samfunns interesserte i en digital kunnskapsfestival som gjenspeiler tematikken i trekanten teknologi, samfunn og næringsliv. Dette er et uavhengig prosjekt, og det er ingen samarbeid med Arendalsuka.

qiaRmp9A-300x300

Ina Libak

Leder

AUF

Solidaritet, fellesskap og nye arbeidsplasser

Hvordan skal vi klare omstillingen, ved å bruke kompetansen som allerede finnes? Hvordan skal vi klare å skape arbeidsplasser for det neste tiåret? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med avtroppende leder, Ina Libak, om veien videre etter 14 år i ungdomspartiet AUF, om å tenke langsiktig, hva vi kan lære av ungdommen, og hvordan det er å balansere på trestokker i skogen.

0688_201105_POLITICS_Tom-Christer-Nilsen_18_drawColor-218x300

Tom Christer Nilsen

Stortingsrepresentant

Høyre

Dynamisk politikk, har vi riktig verktøy?

Hvor vanskelig er det å lage en dynamisk politikk? Er vi et samfunn som lever på nostalgi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med Høyre-politiker, Tom-Christer Nilsen, om de nye jobbene som gir høyere verdiskaping, og viktigheten av å forstå forskjellen på mening og fakta.

0691_201114_POLITICS_Ingvild-Kjerkol_18_drawColor-218x300

Ingvild Kjerkol

Helsepolitisk talsperson

Arbeiderpartiet

Helsepolitiske løsninger

Har du hørt om HUNT-undersøkelsen? Hvilke innovasjonsmuligheter finnes i norsk helsesektor? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, om politikk og e-helse, og hvorfor hun mener fagfolk bør stå i front for utviklingen.

0692_200515_POLITICS_Tobias-Lund_18_drawColor-218x300

Tobias Lund

Fylkestingsrepresentant

Vestfold og Telemark

En kamp mot urettferdighet

Kan samfunnet post korona-krisa gi staten og fellesskapet nye verktøy for å kontrollere mer av økonomien? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med tidligere leder i Rød Ungdom, og fylkestingsrepresentant i Vestfold og Telemark, Tobias Lund, om utålmodige ungdomspolitikerne, innovativ industri, og behovet for en aktiv næringspolitikk.

0693_200515_POLITICS_Alberte-Tennoe-Bekkhus_18_drawColor-218x300

Alberte Tennøe Bekkhus

Leder

Rød Ungdom

Felles forståelse for bærekraft

Hvordan driver ungdom politikk annerledes enn de voksne? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med ny leder i Rød Ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus, om hardcore klimaangst, engasjement for en mer rettferdig verden og ekkokammer på nett.

0694_200518_POLITICS_Torstein-Tvedt_187_drawColor-218x300

Torstein Tvedt Solberg

Utdanningspolitisk talsperson

Arbeiderpartiet

Kunnskap på bok

Hvordan kan universiteter legge tilrette for livslang læring? Er dagens utdanningssystem godt nok? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, om Norges industrieventyr, dataeierskap og skolepolitikk for fremtiden.

0698_200519_POLITICS_Paul-Chaffey_18_drawColor-218x300

Paul Chaffey

Statssekretær

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Løsningene som skal bringe oss videre

Hvordan kan vi gjøre teknologien til et verktøy for et bedre samfunn – og ikke la teknologien styre oss? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, om innovasjon i politikken, og at vi må skille på politiker og fagekspert.

0701_200519_POLITICS_Andreas-Sjalg-Unneland_18_drawColor-218x300

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Sosialistisk Ungdom

Radikal og realistisk

Jusstudent og leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, gikk inn i politikken for ni år siden med mål om å endre verden. I denne episoden av #LØRN snakker han med Silvija Seres om villighet til omstilling, og om å tenke utenfor boksen i politikken.

0703_200518_POLITICS_Marianne-Synnes_18_drawColor-218x300

Marianne Synnes Emblemsvåg

Stortingsrepresentant

Høyre

Utdanning og arbeidsliv, hånd i hånd

Hvordan er samarbeidet mellom akademia og næringsliv? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med stortingsrepresentant for Høyre, Marianne Synnes Emblemsvåg, som er den eneste på Stortinget med doktorgrad. De tar praten om å bidra til å gjøre en forskjell i positiv retning, og spesielt i forhold til utdanning, forskning og næringsutvikling.

tzls8NRQ-218x300

Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister

Høyre

Mulighetene i digitalisering

Hvordan kan vi digitalisere på en smartere måte? Og hvordan skal vi tilpasse digitale verktøy inn i skolen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med kommunal- og moderniseringsministeren, Nikolai Astrup, om politisk handlingsvilje, innovasjon i offentlig sektor og hvordan vi skal holde tritt med teknologikappløpet globalt.

0708_200525_POLITICS_Torill-Eidsheim-Bitonal-218x300

Torill Eidsheim

Stortingsrepresentant for Høyre Hordaland og leder for Teknogruppen

Høyre og Teknogruppen

Innovasjon krever fremtidstro

Har korona gitt oss en ”sommerfugleffekt”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med stortingsrepresentant for Høyre og leder for Teknogruppen, Torill Eidsheim, om tanker rundt den digitale fremtiden. Hva er det som venter oss, og hvordan jobber man med teknologiutvikling i politikken?

0710_200525_POLITICS_Trond-Giske-Bitonal-218x300

Trond Giske

Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet

Påfyll av ny kunnskap til fremtidens arbeidsmarked

Hvor krevende er det med god demokratisk samfunnsstyring når teknologien er så avansert, utvikles så fort og endrer samfunnet i et stadig raskere tempo? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trond Giske, om udatert kunnskap, og hvordan legge til rette for reguleringer som utløser et samfunnspotensiale.

0709_200525_POLITICS_Bjørn-Kristian-Svendsrud-Color-218x300

Bjørn-Kristian Svendsrud

Formann

Fremskrittspartiets Ungdom

Troen på enkeltmennesket

Hvordan fungerer det når de ulike ungdomspartiledere blir sittende i samme bil mellom skole-debattene? Er norske ungdomspolitikere flinkere til å respektere hverandres politiske ståsted, og fører dette til en sunnere debatt? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud, om hvordan enkeltmennesker former samfunnet, hvordan han har valgt å styre FpU under en pandemi, og ikke minst; kaffe!

0715_200529_POLITICS_Torleik-Svelle-Color-1-300x300

Torleik Svelle

Leder

Senterungdommen

Distriktsafari

Hvilke nye løsninger arbeides det med i det norske landbruket? Hvordan kan vi tenke distriktspolitikk på en annerledes måte, i utvikling med ny teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med leder i Senterungdommen, Torleik Svelle, om nye samfunnsløsninger, og kampen om å bygge ny grønn industri.

0720_200602_POLITICS_Sandra-Bruflot-Color-300x300

Sandra Bruflot

Leder

Unge Høyre

Digital kompetanse

Hvordan jobber et ungdomsparti for å få gjennomslag i stortingsvalgprogrammet til moderpartiet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot. De reflekterer også over partiets mål fremover, digital kompetanse og hvorfor det er viktig å ta seg tid til å snakke med folk, for å være med og skape bedre innovative løsninger i politikken.

0719_200602_LORNSOC_John-Arne-Røttingen-Bitonal-300x300

John Arne Røttingen

Adm. Direktør

Norges Forskningsråd

Verdifull forskning og råd til politikken

Hvordan skape og fordele verdier fra data? Hva skjer når idekraft møter politikk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med adm. direktør i Norges Forskningsråd, John-Arne Røttingen, om forskningspolitikk og etterdønningene, samt veien videre, etter Covid19.

0721_200602_LORNSOC_Tore-Tennøe-Color-300x300

Tore Tennøe

Direktør

Teknologirådet

Tekno-radar for norsk politikk

Hvordan jobber man mot fremtiden? Og hva er kombinasjonen mellom kunstig intelligens og politikk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med direktør for Teknologirådet, Tore Tennøe, om systematisk fremtidstenking, makt og livslang læring.