<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Validé

Våre suksesshistorier!

valide-tegnet-hvit-300x214

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Hver dag møter vi og snakker med folk som har en idé eller ønsker å diskutere en ny løsning med noen fra teamet vårt. Det kan være en løsning på et problem de opplever hver dag og som har motivert dem til å tenke nytt. Det kan være en utfordring de har jobbet med i mange år i arbeidslivet eller det kan være svar, løsninger eller produkter som har sitt utspring i vitenskapen og fra et forskningsmiljø. Vi er de heldige supporterne. Validé har fem ulike verktøy til å bidra i innovasjonsprosesser og selskapsutvikling.


Teknisk overføringskontor (TT0): Målet med Validé TTO er å kommersialisere nye innovasjoner og funn som kommer fra akademisk forskning (FoU). Inkubator: Hvert år inviterer vi rundt 50 selskaper til å inngå inkubatorkontrakt og bli en del av inkubatormiljøet vårt. Inkubasjon er en metode hvor lovende entreprenørideer og oppstartsselskaper knyttes til et etablert og strukturert miljø for bedre å kunne oppnå sitt potensiale. Akselerator: For å øke farten i oppstart- og gründermiljøet, og bidra til at flere lykkes i et tøft marked, har vi etablert akseleratoren ITSA. Investering tidlig fase: Hvert år investerer Validé i selskaper som er innovative og har vekstpotensial. Vi har totalt 200 selskaper i vår portefølje (2018) og Validé AS har investert i 80 av disse selskapene (2018). Klynger: Vi søker alltid etter selskap som ønsker å innovere sammen med andre. Validé er vert for en klynge; helseklyngen, og vi er partner i fem andre. Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster huser 130 selskaper og 50 kommuner..

Espen Lea Fra SafeRock

#0708:Gjenbruk innen masser

Bjørn Lorentzen Fra Tidewave R&D

#0690:Fra behandling til forebygging

Jorunn Hodne Fra Rogaland i miniatyr

#0689:Lær av andres feil

Elllen Gundersen Husebø Fra Tangofy

#0687:It takes two to tango

Marie Hatjoullis Fra Zoaring

#0683:Å være i vater

0708_200526_BUILDTECH_Espen Lea_18_drawColor-1

Espen Lea

Gründer og CEO

SafeRock

Gjenbruk innen masser

Hva er Norges unike fordel innen gruvearbeid, som gjør at vi kan konkurrere med store og sterke markeder som Brasil? Og hemmer regulering innovasjonen fremfor å fremme den? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og CEO av SafeRock, Espen Lea, om hvordan de skal hjelpe samfunnet med å løse den store utfordring det er å kutte CO2 utslipp, med sementproduksjon.

0690_200515_HEALTHTECH_Bjorn-Lorentzen_18_drawColor-218x300

Bjørn Lorentzen

Daglig leder

Tidewave R&D

Fra behandling til forebygging

Hvordan lager man strukturer som skalerer? Og når skal man si seg fornøyd med produktutvikling og sette fokuset mot kommersialisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Tidewave R&D, Bjørn Sebastian Lorentzen, om de mulighetene han ser for innovasjon i norsk helsesektor.

0689_200511_ARTTECH_Jorunn-Hodne_18_drawColor-218x300

Jorunn Hodne

Prosjektleder

Rogaland i miniatyr

Lær av andres feil

Hvordan skal vi rigge oss slik at vi klarer å utnytte vårt fulle potensiale? Og vi liker å snakke om bærekraftsmålene, men er vi flinke nok til å gjøre endringer tilpasset disse i livene våre? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder i Rogaland i miniatyr, Jorunn Hodne, om hvordan de bidrar til at regionen kan samhandle på tvers av kommunegrenser, fagkunnskap og miljøer

0689_200511_SOFTWARE_Ellen-Gundersen-Color-218x300

Ellen Gundersen Husebø

Med-gründer

Tangofy

It takes two to tango

Har gründerne i Tangofy klart å digitalisere seg selv? Og er det mulig å forenkle hverdagsledelse og skape en innovasjonskultur ved å anvende teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med med-gründer i Tangofy, Ellen Gundersen Husebø, om hvordan de hjelper bedrifter å prioritere og ta beslutninger for fremtiden.

0683_200423_LORNBIZ_Marie-Hatjoullis-Bitonal-218x300

Marie Hatjoullis

CEO

Zoaring

Å være i vater

Hvordan jobber man med å utvikle kundene sine når man er leverandør? Og hvordan baker man inn bærekraftsperspektivet i innovasjonsbehovet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Zoaring, Marie Hatjoullis, om at vi må lytte, lære, bruke og utvikle.
Denne episoden er laget i samarbeid med BI og Digital Norway