<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

OsloMet

Våre suksesshistorier!

OsloMet_hvit-2-1

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

I samarbeid med Digital Norway og OsloMET har vi produsert en spennende podkastserie med 12 episoder hvor aktuelle temaer innen blant annet innovasjon, ledelse, strategi, digitalisering og omstilling belyses av både ansatte i Digital Norway og andre sentrale personer blant de utvalgte selskapene i serien! personene som deltar i serien kommer i fra bedrifter som Telenor, FINN, Schibsted, Sparebank1 og Digital Norway - og de har ulike bakgrunner, erfaringer og meninger. 

 

Ove Fredheim Fra Telenor Group Holdings

#0847:Digitalisering og Innovasjon med Telecom som byggekloss

Patrick Waldemar Fra Telenor Research

#0837:Tekno-strategiske dilemmaer

Jo Odland Fra Schibsted News Media

#0835:Digitaliserng i nyhetsbransjen

Gard Voigt Rimestad Fra Schibsted

#0834:Infrastruktur og viktigheten av det

Karl Oskar Teien Fra Schibsted / Aftenposten

#0831:Digital verdiskaping i nyhetsbransjen

Eirik Andreassen Fra Digital Norway

#0829:Omstilling i en digital verden

0866_201007_LORNBIZ_Birgitte Engebretsen Color

Birgitte Engebretsen

Fungerende leder i bedriftsmarkedet

Telenor

Innovasjon og arbeid mot neste generasjons teknologi

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fungerende leder i bedriftsmarkedet i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. Telenor Norge selger den digitale grunnmuren og mobile tjenester som gjør at Norges bedrifter kan digitaliseres. I samtalen snakker Silvija og Birgitte om Telenor Norge VS Telenor internasjonalt - samt hvor viktig digital infrastruktur er særlig nå som veldig mange jobber hjemmefra og er avhengige av at man kan jobbe digitalt. Videre I samtalen forteller Birgitte om det å innovere og levere neste generasjons teknologi. 

0858_201016_LORNBIZ_Par Stigenberg Color

Pär Stigenberg

CTO

Blocket

Noen få lærdommer fra å lede en organisasjon i en ny verden

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i Blocket, Pär Stigenberg. Blocket.se er en av Sveriges mest suksessrike internettbedrifter, hvor privatpersoner og bedrifter kan kjøpe og selge tjenester og produkter. Blocket er svenskenes svar på Finn.no, og per i dag har mer enn 7 av 10 svensker kjøpt eller solgt noe på Blocket. I samtalen forteller Pär om sine internasjonale perspektiver på teknologi i Norge, samt om hvordan Blocket som en bedrift har håndtert Corona-krisen I form av blant annet endringer i arbeidssituasjonen. 

0847_201013_LORNBIZ_Ove Fredheim Color-1

Ove Fredheim

CEO

Telenor Group Holdings 

 

Digitalisering og Innovasjon med Telecom som byggekloss

denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med CEO I Telenor Group Holdings, Ove Fredheim. Group Holdings består av en enhet hvor tilstøtende eiendeler og ikke-telekommunikasjonsmidler i Telenor er samlet under et profesjonelt eierskaps-team. I samtalen snakker Ove og Silvija blant annet om tre strategiske epoker innad i Telenor, internasjonalt VS nasjonalt perspektiv og om hvilke strategiske muligheter som åpner seg I disse to perspektivene. Videre prater de om digitalisering og innovasjon med Telecom som byggekloss, samt viktigheten av å følge med på utviklingen av ny teknologi, og hvordan man som selskap må være beredt når noe nytt oppstår.

0839_01005_LORNBIZ_Arild Haugen Bitonal-1

Arild Haugen

Leder for forretningsutvikling

og innovasjon

Sparebank1

Utvikling av fremtidens bank – gjennom økt kundefokus

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Leder for forretningsutvikling og innovasjon i Sparebank1. Sparebank1 selger i dag sparing, finansiering og andre bidragsytende midler. Arild legger til at han håper at de i fremtiden vil selge produkter som er enda tettere på kundens dagligliv, ønsker og aspirasjoner. I samtalen får vi derfor høre mer om utviklingen av fremtidens bank, og hvordan dette kan gjøres gjennom økt et kundefokus.

0837_201006_LORNBIZ_Patrick Waldemar Bitonal

Patrick Waldemar

Vice President

Telenor Research

Tekno-strategiske dilemmaer

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningssjef I Telenor, Patrick Waldemar. Telenor forskning har fokus på å generere kunnskap som brukes til rådgivning innen Telenor forretningsenheter og som input til strategiprosesser. Det viktigste Telenor gjør I forskningssdelen er å holde seg oppdatert og forsøke å forstå de mulighetene og begrensningene som kommer med ny teknologi. I samtalen forklarer Patrick om 5G, og om alle mulighetene som ligger tilrette for en digital fremtid.

0836_201006_LORNBIZ_Bente Ulvestad Bitonal

Bente Ulvestad

Utviklingsdirektør

FINN

FINN din interesse for digitalisering

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Bente Ulvestad, som er utviklingsdirektør i FINN. FINN er en norsk markedsplass på nett som formidler ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter. Bente forklarer at en viktig faktor for fremtiden blir å være tilpasningsdyktig. Verden endrer seg raskt, og det vil være få som har en jobb som ikke endrer seg underveis. Teknologi blir mer stadig mer integrert i hverdagen, og man må klare å holde følge med digitaliseringen.

0837_201006_LORNBIZ_Jo Odland Bitonal-1

Jo Odland

Senior Architect

Schibsted News Media

Digitaliserng i nyhetsbransjen

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior Architect i Schibsted News Media, Jo Odland. Schibsted selger i hovedsak nyheter og journalistikk, i papirform og som nettavis. En av utfordringene i News Media er derfor at inntekter fra papiravisene forsvinner, og de digitale inntektene er foreløpig ikke store nok til å finansiere journalistikken fremover. Kan man lage fellessystemer på tvers av avisene for å dele kostnader til produktutvikling. Klarer avisene å beholde sin identitet? Jo har også vært ansvarlig for å utarbeide den første teknologistrategien i News Media, og dette vil være et av de sentrale temaene i samtalen.

0834_201006_LORNBIZ_Gard Rimestad Color

Gard Voigt Rimestad

Engineering Manager

Schibsted

Infrastruktur og viktigheten av det

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Engineering manager I Schibsted - Data and tech, Gard Voigt Rimestad. Schibsted selger alt mulig av online tjenester, men mest signifikant er markedsplassene og avisene. Noe som kanskje er ukjent for mange er at Schibsted gjør mye innovasjon I form av at de leverer pakker og matvarer med avisene. Dette forklarer Gard mer om i denne samtalen med Silvija hvor de blant annet diskuterer viktigheten av infrastruktur og hvordan man skaper gode løsninger for kunden. 

0833_200930_POLITICS_Liv Dingsør Color

Liv Dingsør

Daglig leder

Digital Norway

Digital utvikling gjennom gratis kompetanseinnhold

denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Digital Norway, Liv Dingsør. Digital Norway hjelper bedrifter å henge med i den digitale utviklingen gjennom å tilby gratis kompetanseinnhold. I tillegg jobber de for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne økonomien. Liv forteller om den bredde og spisskompetansen som er nødvendig i dagens komplekse dataøkonomi, samt at verdiskaping av data stiller krav til å adressere komplekse, kulturelle, kommersielle og juridiske utfordringer, som mindre virksomheter ikke er i stand til å løse på egen hånd - hver for seg. Hun legger til at vi må utvikle nasjonale, skalerbare og koordinerte løsninger. 

0831_201005_LORNBIZ_Karl Oskar Teien Color

Karl Oskar Teien

Head of product

Schibsted/Aftenposten

Digital verdiskaping i nyhetsbransjen

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of product i  Aftenposten/Schibsted, Karl Oskar Teien. Aftenposten selger i hovedsak nyheter, men Karl Oskar legger til at det de egentlig selger er vissheten om at man får med seg det som betyr noe. Digitalisering har også skjedd i nyhetsbransjen, og i denne episoden lærer dere om viktighetsgraden av verdiskaping for kunden, og hvordan man produkt-leder abonnement-aviser basert på om det er betalende abonnementer eller gratis-nyheter. 

0830_201005_LORNBIZ_Jens Hauglum_18_drawColor-1

Jens Hauglum

VP innovation & growth portfolio

FINN

Sirkulær økonomi og strategi for fremtiden

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Jens Hauglum, som er VP innovation & growth portfolio i Finn.no. Jens har siden mars 2019 hatt ansvar for å bygge opp en vekstportefølje i FINN, som er Norges største digitale markedsplass - hvor du får kjøpt og solgt brukte varer, boliger, biler og mye annet. Årsaken til at folk velger å kjøpe og selge via FINN er at de har et stort utvalg og en brukervennlig tjeneste. Misjonen til FINN er å hjelpe folk til å ta smarte valg for seg selv og samfunnet. Jens understreker hvor viktig sirkulær økonomi er og hvorfor dette vil bli viktigere i tiden fremover.

0829_201005_LORNBIZ_Eirik Andreassen Color

Eirik Andreassen

Ansvarlig for omstillingsmotorer og

regionale partnere

Digital Norway

Omstilling i en digital verden

I denne samtalen med #LØRN snakker Silvija med Eirik Andreassen som er ansvarlig for omstillingsmotorer og regionale partnere i Digital Norway. Digital Norway selger kunnskap du trenger for å lykkes i en digital verden, og kundene kjøper fordi det er tilgjengelig, relevant, praktisk og tilpasset behovene til etablerte små og mellomstore selskaper. Eirik forklarer at den viktigste driveren for alle selskaper er at kundene endrer seg, og at dette må taes i betraktning når man skal omstille seg. Omstilling er nemlig viktig for bedrifter for å holde følge med den digitale verdenen som vi nå lever i.