<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Redningsselskapet

Våre suksesshistorier!

redningsselskapet_logo

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

LØRN har i samarbeid med Redningsselskapet produsert en kunnskapsserie om hvordan teknologi kan brukes til å lage bedre og mer effektive livreddende tjenester, for bruk til uformell livslang læring av sine ansatte, partnere og andre interesserte.

 

Serien består av:

4 digitale foredrag i lyd/podkast og video/webinar format med tilhørende tekst-case oppsummering i en digital bok som du finner under, og en pakke med 4 mikrokurs og blockchain-sertifiserte læringssertifikater.


 

Tobias Bang-Hansen Fra Redningsselskapet

#0976:Datadrevne operasjoner på sjøen

Fredrik Sahlin Fra Redningsselskapet

#0975:Kundesentrisk utvikling av nye tjenester

Martin Fuhr Bolstad Fra Redningsselskapet

#0965:Bedre sikkerhet på sjøen gjennom teknologi

Rikke Lind Fra Redningsselskapet

#0964:Den digitale redningsskøyta

0976_210429_OCEANTECH_Tobias Bang Hansen_18_drawColor

Tobias Bang-Hansen

Direktør Sjø

Redningsselskapet

Datadrevne operasjoner på sjøen

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med Tobias Bang-Hansen, direktør Sjø i RedningsselskapetGjennom samtalen lærer vi om Green Saver, et nytt skip som vil fungere som en utviklingsplattform for morgendagens redningsskøyte. Vi får videre et innblikk i hvordan innsamling og tilgjengeliggjøring av data i stadig økende grad understøtter operasjoner på sjøen.  

.
0975_210429_OCEANTECH_Fredrik Sahlin_18_drawColor

Fredrik Sahlin

Salgs- og Markedsdirektør 

Redningsselskapet

Kundesentrisk utvikling av nye tjenester

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med Salgs- og Markedsdirektør i Redningsselskapet, Fredrik SahlinFredrik snakker om kundesentrisk utvikling av nye tjenester og kundereiser. Vi lærer om viktigheten av å samle et helhetlig databilde av kunden for så å skape relevante kundeopplevelser som igjen gir økt kundetilfredshet og økt levetid på kunderelasjonen.  

.
0965_210413_OCEANTECH_Martin Fuhr Bolstad_18_drawColor

Martin Fuhr Bolstad

Direktør

Redningsselskapet

Bedre sikkerhet på sjøen gjennom teknologi

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med prosjektdirektør i Redningsselskapet, Martin Fuhr Bolstad. Martin og Silvija utforsker hvordan eksisterende teknologi kan settes i arbeid for å sikre trygg ferdsel på sjøen gjennom samarbeid og samhandling. Vi lærer om hvordan Redningsselskapet gjennom den Digitale Redningsskøyta bygger et økosystem der samling og deling av data står sentralt. I tillegg til å drive bedre prediksjon av hvilke varsler og data som Redningsselskapet må agere på muliggjør plattformen innovasjon og tjenesteutvikling av næringsaktører.

0964_210413_TECH4GOOD_Rikke Lind_18_drawColor

Rikke Lind

Generalsekretær

Redningsselskapet

Den digitale redningsskøyta

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind. Lind forteller hvadigitalisering betyr for Redningsselskapet og hvilke unike fordeler de har bygget på gjennom prosjektet den digitale redningsskøyten. Hun forteller oss om en kultur i Redningsselskapet hvor fremdrift og testing står sterkt. Denne kulturen har restultert I en bedrift hvor alle drar i samme retning og dette har vært avgjørende I den digitaliseringsprosessen de står i.