<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Senter for Seniorpolitikk

Våre suksesshistorier!

Untitled_Artwork (62)-2

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

I samarbeid med Senter for Seniorpolitikk (SSP) har vi produsert en spennende podkastserie med 6 episoder hvor vi diskuterer seniorenes rolle i arbeidslivet nå og fremover. Livslang læring har blitt en demokratisk nødvendighet, i en tid med raske endringer og ekstrem polarisering på kunnskap, makt og økonomi. Denne serien vil skape inspirasjon gjennom konkret, lokal, fleksibel, fersk, praktisk læring.

 

Anne Grødem Fra Institutt for samfunnsforskning

#0901:Eldre arbeidstakere

Lene Rathe Fra Ipsos

#0896:Seniorpolitisk barometer

Kristin Langnes Fra 50 til 100

#0886:Jobb lenger, men hvordan?

Jon Fredrik Alfsen Fra Impaktor

#0885:Aktiv personalpolitikk

Mette Bugge Fra Aftenposten

#0884:Gammel dame er lett å vende

Kari Østerud Fra Senter for seniorpolitikk

#0883:Kompetansejakt i alle aldersgrupper

0901_201203_LORNSOC_Anne Grodem

Anne Grødem

Forsker

Institutt for samfunnsforskning

Eldre arbeidstakere

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Anne Skevik Grødem som er forsker hos Institutt for samfunnsforskning. Hun har jobbet med forskningsprosjektet «eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene». I samtalen snakker Seres og Grødem om hvordan eldre arbeidstakere har møtt situasjonen med hjemmekontor og digitale møter, hva har dette gjort med deres kompetanse, mestringsopplevelse og motivasjon? De diskuterer om forskjellene på eldre og yngre arbeidstakere og hva er myter og hva er fakta om eldre arbeidstakeres håndtering av det digitale arbeidslivet? 

0896_201203_ LORNSOC_Lene Rathe_18_drawColor

Lene Rathe

Seniorkonsulent

Ipsos

Seniorpolitisk barometer

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorkonsulent i analyseinstituttet Ipsos, Lene Rathe. Rathe har nylig gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer (2020) på oppdrag for Senter for seniorpolitikk – en undersøkelse som startet opp i 2003.  I denne undersøkelsen har de sett om det er noen endring i hvor lenge vi ønsker å jobbe og hva vi tenker om pensjonstilværelsen mm. Rathe og Seres snakker om resultatene fra denne undersøkelsen og hva de generelle holdningene i arbeidslivet og samfunnet er til seniorenes attraktivitet og evne til å lære seg nye ting.

 
0886_201127_LORNSOC_Kristin Langnes_18_drawColor

Kristin Langnes

Daglig leder og medgrunnlegger

50 til 100

Jobb lenger, men hvordan?

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Langnes som er daglig leder og grunnlegger av SISU Business og daglig leder og medgrunnlegger i 50 til 100. 50 til 100 støtter seniorer som ønsker å starte egen virksomhet eller som sysler med gründer-ideer. Nettverket er åpen for dem som ønsker å koble yngre og eldre gründere og for å utforske ideer sammen. Langnes gir i samtalen gode råd til deg som går med en gründer-drøm og setter søkelys på gründerskap og seniorer.

0885_201127_LORNSOC_Jon Fredrik Alfsen_18_drawColor

Jon Fredrik Alfsen

Konsulent og partner

Impaktor

Aktiv personalpolitikk

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konsulent og partner i Impaktor AS,Jon Fredrik Alfsen. De snakker om at det noen ganger kan være for lett å gi ut en ny sluttpakke og håpe at de nye hodene skal redde bedriften i fremtiden. Alfsen gir noen generelle strategiske råd for bedrifter slik at de kan bli attraktive arbeidsgivere til seniorer. For man må gjøre tiltak for å gå fra "17 mai" taler om inkluderende arbeidsliv, til å faktisk utnytte innovasjons- og effektivitetspotensialet det er i mangfold på arbeidsplassen, også i alder.

0884_201127_LORNSOC_Mette Bugge_18_drawColor

Mette Bugge

Journalist

Aftenposten

Gammel dame er lett å vende

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Mette Bugge som har vært journalist i Aftenposten i snart 43 år. De snakker om det å være senior i arbeidslivet og veien til et lykkelig og langt liv for seniorer. Bugge sier at jobb er og har alltid vært en viktig del av livet hennes. Bugge sier selv at hun aldri har vært så god som nå og heller ikke like motivert som nå. Så hva er det som «driver» Bugge og hvorfor er hun så glad i jobben? Og hva kan andre seniorer lære av Bugge?

 

0883_201112_LORNSOC_Kari Osterud_18_drawColor

Kari Østerud

Direktør

Senter for seniorpolitikk

Kompetansejakt i alle aldersgrupper

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kari Østerud som er direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP). SSP jobber for å synliggjøre hvilke ressurser eldre arbeidstakere er for samfunns- og arbeidslivet i Norge. Yrkesaktive seniorer yter viktige bidrag til velferdsstaten Norge, og sikrer at vi beholder ressurser og kompetanse som vi alle trenger.  Så hva kan arbeidsplassen bidra med for å forlenge våre yrkeskarrierer? Og hva kan seniorene selv gjøre for å holde seg relevante og attraktive så lenge som mulig?