<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

Sundvolden Hotel

Våre suksesshistorier!

Sundvolden Hotel_hvit-1

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

Sammen med Sundvolden Hotel har vi laget en serie som tar for seg fremtidens hotelldrift under og etter Covid pandemien. Podkastene skal forsøksvis dekke følgende tematikk:

1. Unik kundeopplevelse: selvregistrering og mobil som dørnøkkel

2. Nye rutiner: autonome støvsugere og nye renholdsverktøy

3. Effektivt smittevern: ultra-rent vann, kobber, matter, kontaktløs servering

4. Trygge konferanser: 50x4 med egne flyt-regler (mat, grupperom, sosialt)

5. Fremoverlente ansatte: testing, opplæring, utvikling

6. Lokal bærekraft: matsvinn, sunne og lokale mattradisjoner

7. Hybrid konferanser: fysiske og digitale møter, full digital produksjon

8. Nye arbeidsplasser: det sosiale rommet ved siden av kontor og hjem

9. Moderne forvaltning av tradisjon: møbler, kunst, prosesser

10. Lean eierskap og styring av hoteller: strategiske ledelse

 

Peter Wiederstrøm Fra Wiederstrøm consulting

#0843:Hotellmarkedet i endring

Nils Henrik Geitle Fra De Historiske Hotel & Spisesteder

#0841:Kulturarv inn i den digitale verden

Karin Møller Fra Ringeriket kommune

#0840:Samvirke mellom private og offentlige aktører

Joar Skjevdal Fra Lidmi Consulting

#0825:Frykt og andre følelser; vår drivkraft

Fredrik Røine Fra Sundvolden Hotel

#0824:Mat, verdier og kvalitet

Micah Green Fra Maidbot

#0823:Housekeeping robot

Cecilie Laeskogen Fra Sundvolden Hotel

#0822:Kunnskap x Vilje x Evne

Alexander Weiss Richter Fra Facil

#0819:Digitalisering i hotellbransjen

Tord Moe Laeskogen Fra Sundvolden Hotel

#0816:Et kurs og konferansehotell under Covid pandemien

0843_201007_HOSPITALITY_Peter Wiederstrøm Color

Peter Wiederstrøm

Hotell rådgiver 

Wiederstrøm consulting 

Hotellmarkedet i endring

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Peter Widerstrøm som er hotell rådgiver Widerstrøm consulting. Her hjelper de hoteller i norge se trender i hotellbransjen. De bistår mye nå hotellsjefer rundt om i landet å forstå hvordan de kan posisjonere seg for å komme seg ut av Covid situasjonen og fremdeles være levedyktig. De snakker om hvor viktig det blir å forstå helheten innen hotelldrift, for hotellbransjen er endret under Covid pandemien. Det gjelder å omstille seg å bruke disse endringene til sin fordel slik at tiden resulterer i gode konstruktive innovasjonsprosjekter, som gir nye muligheter til bærekraftig videre drift. 

0841_201007_HOSPITALITY_Nils Henrik Geitle Color

Nils Henrik Geitle

Administrerende direktør 

De historiske 

Kulturarv inn i den digitale verden

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør for De Historiske Hotel & Spisesteder, Nils Henrik Geitle. De historiske er en samarbeidsplattform som inkluderer de fleste eldre historiske hotellene i Norge. På denne plattformen forsøker de å samle kunnskap, erfaringer og inspirasjon for å holde å med den ekstremt krevende oppgaven de har, nettopp det å drifte de flotte, men krevende bygningene de historiske hotellene rundt om i landet er, på en kommersiell bærekraftig måte.

0840_201007_HOSPITALITY_Karin Møller Color

Karin Møller

Kommuneoverlege 

Ringeriket kommune

Samvirke mellom private og offentlige aktører

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommuneoverlege i Ringeriket kommune, Karin Møller. De snakker om at det å tåle usikkerhet over lang tid er vanskelig og spesielt når fokuset ofte er på måloppnåelse og budsjett. Balansen mellom nødvendig smittevern og bærekraft i samfunnet blir viktig og vanskelig. For kommuner er det viktig å ha evne til rask omstillingsevne og håndtere en fleksibel og rask logistikk. Vi må ha en fleksibel logistikk som er preget av likhet, nærhet, ansvar og samvirke.

0825_200929_LORNSOC_Joar Skjevdal_18_drawColor

Joar Skjevdal

Managing partner og psykolog

Lidmi Consulting

Frykt og andre følelser; vår drivkraft

I denne episoden av #LØRN snakke Silvija med Joar Skjevdal som er managing partner og psykolog i Lidmi Consultin. Min virksomhet selger først og fremst utviklingstjenester til ledere og ledergrupper. Lidmi Consulting jobber bak fasadene til folk, de ønsker å skape et språk på driverne som ligger under ordvekslingene. I samtalen med Silvija snakker de om hvor viktig det er å tenke igjennom de psykologiske sidene av det å være en ansatt under en pandemi eller en annen stor krise, hvordan vi kan angripe denne krisen som arbeidstakere og hvordan vi kan gjøre noe konstruktivt ut av den frykten vi alle nå kjenner på.

0824_200929_HOSPITALITY_Fredrik Roine_18_drawColor

Fredrik Røine

Kjøkkensjef

Sundvolden Hotel

Mat, verdier og kvalitet

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Fredrik Røine som er kjøkkensjef hos Sundvolden Hotel. Røine og Sundvolden Hotel er opptatt av kvalitet, kortreist mat og gode gjesteopplevelser. De setter gjestens behov og ønsker foran alt og har kun et mål for øyet, nemlig fornøyde gjester. Silvija og Røine snakker om hva som er spennende med Sundvolden sin matfilosofi og om konkrete løsninger for å redusere matsvinn. 

0823_200929_ROBOTICS_Micah Green_18_drawColor

Micah Green

Founder, President and CEO

Maidbot

Housekeeping robot

In this episode of #LØRN Silvija speaks to Micah Green who is the founder, president and CEO of Maidbot. Maidbot sells robotics and data solutions that help increase efficiencies in commercial cleaning, reduces injuries for cleaning staff members, and delivers actionable operational and environmental data for operators. He talks about how robots and people will work more closely together in the future, so the people can optimize our time and how the robots will not necessarily take all our jobs. 

0822_200929_LORNBIZ_Cecilie Laeskogen_18_drawColor-1

Cecilie Laeskogen

Daglig leder

Sundvolden Hotel

Kunnskap x Vilje x Evne

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Cecilie Laeskogen som er daglig leder på Sundvolden hotel. Laeskogen snakker om hvordanSundvolden jobber proaktivt med likestilling og mangfold på en måte som gjør det til en konkurransefordel, hun forteller om hvordan Sundvolden konkurrerer som et privat og familieeid tradisjonsrikt hotell mot de større kjedene som tenker skala og standarisering, men også kortsiktig sammenlignet medSundvolden sin historie. 

0821_200929_HOSPITALITY_Silje Storvik_18_drawColor

Silje Storvik

Hotellsjef

Sundvolden Hotel

Gjestenes forventninger & trygghet – vårt ansvar!

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Silje Storvik som er hotellsjef ved Sundvolden Hotel. Storvik har det hun kaller en «Sundvolden bachelor» og har jobbet seg hele veien opp fra resepsjonist til hotellsjef. Hun sier at det blir viktigere fremover at flest mulig kan mest mulig for gjesten brur seg ikke om du er hotellsjef eller kokk, de vil ha hjelp der og da. Hun forteller også om fordelene ved å være en privat familiebedrift fremfor et kjedehotell og spesielt når det er høyt trykk på endringer. 

0819_200929_HOSPITALITY_Alexander Richter_18_drawColor

Alexander Weiss Richter

Founder & CEO

Facil

Digitalisering i hotellbransjen

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Alexander Weiss Richter som er gründer og daglig leder I Fácil. Fácil lar gjestene dine sjekke inn, sjekke ut, få tilgang til rommene deres og bestille alle hotellets tjenester - uten å måtte kontakte hotellresepsjonen. De jobber for å endre en bransje som så lenge har vært uendret,  hvilke  utfordringer dette kommer med knyttet til tilpasning og trygghet blant både ansatte og gjester. For vi må også endre ting som fungerer greit nok for å skape verdier for fremtiden.

 

0816_200929_LORNBIZ_Tord Moe Laeskogen_18_drawColor

Tord Moe Laeskogen

Hotelleier

Sundvolden Hotel

Et kurs og konferansehotell under Covid pandemien

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tord Moe Laeskogen, som er hoteleier hos Sundvolen hotel. Sundvolen hotel ferdigstilte nylig en av deres største investeringer, kurs og konferanse hallen "Sundvolden Hall".  Det er krevende å investere midt i Corona, men denne investeringen har gjort det mulig for hotellet å skape gode gjesteopplevelser som også er trygge når det kommer til smitte, nye hygienekrav og dermed rasjonalisere driften. Tord forteller hvordan hotellet flere ganger har måttet omstille seg tiden de befinner seg i, enten det er å omgjøre hotellet til sykehus, slik de gjorde under SARS pandemien, til et mottakssenter slik de gjorde under 22 juli tragedien og hvordan de omstiller seg nå under Covid pandemien.