<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

10 MOST POPULAR PODCASTS LAST WEEK

Oppdatert i uke 38

#0771: Effektiv offentlig IT utvikling

I denne episoden av #LØRN snakker SIlvija med programmerer i kodemaker, Christin Gorman. Kodemaker er en ansatt-eid konsulentbedrift som leier ut hyggelige og erfarne utviklere til folk som trenger hjelp med å lage god software. Kodemaker er et team på 25 i dag, og ønsker ikke nødvendigvis fler. De har tro på en modell hvor de primært søker å være best i klassen og ikke flest.

#0755: Digitalisering handler om mennesker

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen. ”Digitalisering handler mest om mennesker, ikke så mye om teknologi,” mener han. Samtalen går inn på å forstå verdien av den norske og offentlige sektoren, og om teknologi som kjernevirksomhet.  Vi snakker også om gaming-kulturen og sønnen Mats. Kanskje må vi utfordre foreldregenerasjonen litt oftere, for hva kan vi om den oppvoksende generasjonens helt spesielle digitale verden?  

#0769: Teknologi og accessibility

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver i Statped, Lars Bjørndal. Statped skal støtte barnehager, skoler og voksenopplæringer i arbeidet med å gi gode utviklingsmuligheter og forsvarlig opplæring til elever med behov for spesiell tilrettelegging.  F.eks. tilrettelegger de lærebøker til elever som bruker punktskrift, og de bidrar med å formidle synspedagogisk kompetanse til lærerne.

#0757: Digitalt demokrati

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med redaktør for publisering og visuell journalistikk i Dagens Næringsliv, Ingeborg Volan. Ingeborg leder i tillegg teknologiutvalget i Norsk Redaktørforening, og er styremedlem i Worlds Editor Forum. Hun snakker om den teknologiske utviklingen av mediebransjen, og potensiale for journalistikken. Det finnes store muligheter i bruk av både data og kunstig intelligens. 

#0767: LØRNSOC: Anne Ragnhild Kjær sti: Den nye skolen

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Anne Ragnhild Kjær Sti som er rektor på Mæla ungdomsskole i Skien. Ungdomsskolen har gjennom mange år arbeidet systematisk med å utforske de pedagogiske mulighetene som ligger i digital teknologi. Samtidig med dette har deøkt fokuset sitt på menneskelige relasjoner fordi de mener at dette går hånd i hånd. 

#0754: Jobbskaping, lederansvar og Frank Zappa

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder i Landsorganisasjonen i Norge (LO), Hans-Christian Gabrielsen, om teknologioptimisme, og å skape nye arbeidsplasser og næringer. Og hva er egentlig sammenligningen mellom blues musikk og norsk arbeidsliv?   

#0756: Samfunnsutvikling og forskningsdrevet innovasjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med daglig leder i Technoport, Karianne Tung, om innovasjon og teknologiutvikling som virkemiddel for et bedre samfunn. Som nyvalgt leder i Technoport går samtalen også inn på motivasjonen for utviklingsmulighetene i Trondheim.  

#0763: New products built on science and AI

In this episode of #LØRN, Silvija talks to Inge Grini who is the Founder and CEO of Intellectual Labs. Grini describes their teams as full-time inventors who, through their cutting-edge expertise in AI, work with product development or inventions based on AI technology. Their mission is to co-create and innovate around AI driven products focused on scientific discovery.

#0780: Verktøy for innovasjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med EU-rådgiver i GCE Ocean Technology, Karianne Kojen Andersen og R&D Manager i GCE Ocean Technology, Gisle Nondal. GCE Ocean Technology er et industridrevet initiativ med mer enn 120 medlemmer og partnere fra havindustrien. Klyngen utvikler innovativ havteknologi innen blant annet subsea olje og gass, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon og marine mineraler. I denne episoden utfordrer Karianne og Gisle oss til å tenke stort og ambisiøst rundt innovasjon i havene våre.

#0759: Næringspolitikk og internasjonal teknologieksport

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres med direktør for næringspolitikk i IKT-Norge, Liv Freihow, om hvordan selskapet jobber for at IT og techbedrifter i Norge skal lykkes med etablering, vekst og eksport. Freihow er spesielt opptatt av norsk teknologieksport, og hevder vi må finne bedre løsninger og tørre ta steget ut i et større marked enn det vi satser på i dag.