<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

10 MOST POPULAR PODCASTS LAST WEEK

Updated on 01.03.2021.

#0951: Gjør det enkelt!

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med salgsrådgiver i Vitari, Marianne Thielemann.
Vitari er et ledende IT-rådgivningsselskap som leverer og implementerer ERP, HRM og CRM-systemer, og har i tillegg har blitt kåret til Norges beste arbeidplass! I samtalen forteller Marianne om hvor viktig det er å bruke et enkelt og forståelig språk, uavhengig om man prater med en kunde, kollega eller leverandør. Dette må bevisstgjøres for å unngå misforståelser og for å tydeliggjøre det man ønsker å formidle, og det er kanskje ekstra viktig å gjøre seg forstått ved å bruke et enkelt språk ovenfor en potensiell kunde. Videre i samtalen snakker Silvija og Marianne om det å ta ansvar for egen læring. Hvordan kan man egentlig sørge for at man holder seg oppdatert og stadig lærer seg noe nytt innenfor fagområdet sitt?

#0952: Fra fjærpenn til digital regnskapsføring

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med bedriftsrådgiver I Vitari, Per Flekstad. Vitari er et ledende IT-rådgivningsselskap som leverer og implementerer ERP, HRM og CRM-systemer, og har i tillegg har blitt kåret til Norges beste arbeidplass! I samtalen utforsker Per og Silvija ulike punkter innen digital transformasjon og endringsledelse, hvor Per deler sine kunnskaper og erfaringer som bedriftsrådgiver. Digital transformasjon er stort, omfattende og til tider vanskelig å definere. Hvem påvirkes av det? Og hvordan kan man sørge for at det positive ved den digitale overgangen står i fokus, og at den eller de som blir påvirket motiveres underveis i prosessen? - i samtalen forklarer også Per hvor viktig det er at alle ledd i organisasjonen involveres i en endringsreise, slik at alle involverte og ansatte blir med på en ryddig og strukturert endringsprosess.

#0015: Lag en drone

I denne episoden av #LØRN møter du gründeren av MakeKit (tidligere MakeaDrone) Henning Pedersen. Henning startet opp MakeKit med et ønske om at alle skulle få oppleve gleden med droner, og i dag jobber de med å designe og utvikle drone-byggesett. I episoden forteller Henning mer om denne reisen, samt om hvordan droner kan brukes som et pedagogisk verktøy for barn og voksne. 

#0017: Lek og alvor med droner

I denne episoden av #LØRN møter du Nikhil André Luthra som jobber i Bouvet. Bouvet er et konsulentselskap som jobber med å sette sammen mennesker, verktøy og metoder i team for å skape de beste resultatene. I episoden forteller Nikhil om noen kule og nyttige eksempler til bruk av droner — alt fra brannslukking og livredning til dronekunst.

#0946: Verdien ved å endre seg

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med teamleder for Vistma.net ERP, Magnus Skontorp.       

Vitari er et ledende IT-rådgivningsselskap som leverer og implementerer ERP, HRM og CRM-systemer, og har I tillegg har blitt kåret til Norges beste arbeidplass! I samtalen utforsker Silvija og Magnus både digital transformasjon og endringsledelse, hvor Magnus forteller om viktigheten av å konstant tenke og planlegge for fremtiden. Endringer skjer nemlig enten man liker det eller ikke, og Magnus legger derfor vekt på at man må synliggjøre verdien til den eller de som blir påvirket av endringene.

#0949: Innovasjonspartnerskap

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Odd Sveinung Hareide, som er Nautisk rådgiver innen Forskning og Utvikling (FoU) i Kystverket Lostjenesten. Hareide forteller om hvordan det offentlige bidrar til innovasjon i leverandørindustrien som løser felles samfunnsutfordringer og hvorfor det er farlig at vi er blitt så avhengig av GPS signaler.

#0935: Verden på vippepunktet

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker Silvija Seres med biolog og professor ved Universitet i Oslo, Dag Olav Hessen. I denne podkasten snakker vi om boken, Verden på vippepunktet, som omhandler de klimaendringene og miljøødeleggelser vi i dag står ovenfor. Den tar også for seg innovasjon og hvorvidt teknologi har gjort verden til et bedre sted. Boken ble tildelt årets Bragepris i sakprosaklassen, og Hessen ble i tillegg tildelt årets hederspris.

#0950: Digitale byggeklosser

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker Silvija Seres med teknologioptimist og CEO i DNV, Remi Eriksen. Selskapet bidrar med bistå kunder med å forbedre deres virksomhet på en sikker og bærekraftig måte. De leverer sertifisering og ekspertrådgivning innenfor maritim, energi, helse og matvare sektorer. Denne samtalen engasjerer seg rundt teknologiske muligheter for Norge, digital kunnskap og hva vi kan lære av våre internasjonale partnere.  

#0913: Felles ansvar for sjøkart

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsdirektør i Kartverkets sjødivisjon, Gudmund Jønsson. Jønsson leder en avdeling som har ansvaret for å ivaretaKartverkets rolle som sjøkartmyndighet i Norge. Altså er de ansvarlige for blant annet de norske offisielle navigasjonskartene. Norske sjøkart er kanskje de beste offentlige kartene i verden, hva betyr det for oss og hvordan ble de så gode? I episoden får vi også høre hvilke muligheter Jønsson ser innen digitalisering av kart fremover og hvorfor det er et stort behovet for en offentlig aktør som vi kan stole på som samtidig holder seg konkurransedyktig ifh til google maps.

#0934: Forretningsforståelse

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med professor og prodekan ved OsloMetTale Skjølsvik om hennes seneste bok, Forretningsforståelse, som er skrevet sammen med Kari Håvåg Voldsund og Judit Johnstad Bragelien. Den nye utgaven gir et innblikk i metoder og verktøy som er nødvendige for å drive med forretningsutvikling, den hjelper leseren med å se sammenhengen i organisasjon og næringsliv, og den utvider selve begrepet, slik at alle som ønsker skal kunne utvikle sin forretningsforståelse.