<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

10 MOST POPULAR PODCASTS LAST WEEK

Oppdatert i uke 40

#0780: OCEANTECH: Gisle og Karianne: Verktøy for innovasjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med EU-rådgiver i GCE Ocean Technology, Karianne Kojen Andersen og R&D Manager i GCE Ocean Technology, Gisle Nondal. GCE Ocean Technology er et industridrevet initiativ med mer enn 120 medlemmer og partnere fra havindustrien. Klyngen utvikler innovativ havteknologi innen blant annet subsea olje og gass, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon og marine mineraler. I denne episoden utfordrer Karianne og Gisle oss til å tenke stort og ambisiøst rundt innovasjon i havene våre.

#0788: CLEANTECH: Janne Øvrebø Bohnhorst: Automatisert miljøovervåking

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fagdirektør hos Miljødirektoratet, Janne Øvrebø Bohnhorst. Miljødirektoratet er underlagt Klima og Miljødepartementet og ett av deres viktigste funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og jobbe målrettet for å bedre miljøtilstanden. Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø og deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

#0782: OCEANTECH: Walter Sognnes: Havbunnsmineraler – et nytt norsk industrieventyr for det grønne skiftet

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Loke Marine Minerals, Walter Sognnes. Walter har gjennom hele sitt yrkesaktive liv jobbet innenfor olje og gass sektoren, men etter at han avsluttet sitt siste engasjement, bestemte han seg for å se hvordan han kunne bidra til en ny grønnere industri for Norge og skapte derfor Loke Marine Minerals. Loke Marine Minerals ønsker i fremtiden å produsere forskjellige mineraler og metaller som er sterkt etterspurt i det grønne skiftet samfunnet som verden nå går gjennom.

#0784: Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene

I denne episoden av #LØRN snakker SIlvija med Inger M. Graves som er Ocean & Coastal Product Management Lead i selskapet Aanderaa – et Xylem selskap. Xylem er et stort amerikansk selskap som opererer globalt og som har løsninger for hele vannkretsløpet i form av «The three Ts: Transport, Treatment and Test». Graves sin del av selskapet jobber i «Test» delen, nærmere bestemt i det naturlige element i kyst og havområder. Her utvikler, produserer og selger de sensorer fra grunt vann til 6000m dyp for måling av tilstanden i havet.

#0779: OCEANTECH: Owe Hagesæther: Innovasjonsøkosystem, vekst og internasjonalisering

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Owe Hagesæther som er admistrerende direktør i GCE Ocean Technology. GCE Ocean Technology er en klynge som skal bruke teknologi og data for å gjøre verdens hav smartere. GCE bruker mye ressurser for å holde seg konkret og tett med industrien og i en tid som er preget av mye endring.

#0790: POLITICS: Kristin Skogen Lund: Teknologiutvikling i godt samarbeid

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen-Lund. Kristin har en MBA fra INSEAD og en bachelor fra the University of Oregon, og beskriver seg selv som ærlig, direkte og beslutningsdyktig. Hos Schibsted jobber de med digitale merkevarer innenfor nyhetsmedier, markedsplasser og digitale forbrukertjenester. I episoden forteller hun om selve drivkraften, som blir beskrevet som et tydelig samfunnsoppdrag kombinert med dyktige mennesker - og verdensledende teknologiutvikling.  

#0786: POLITICS: Sondre Hansmark: Grønne løsninger for fremtiden

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder for Unge Venstre, Sondre Hansmark. Sondre har jobbet som leder for partiet i tre år, og forteller om motivasjonen for en grønn fremtid, og utviklingen av ny politikk. Samtalen fokuserer også rundt teknologiutvikling i samspill med fremtidens arbeidsplasser, og bærekraft som vekstmotor. Samt inspirasjon fra Ernest Hemingway.  

#0789: POLITICS: Hulda Hultvedt: Grønn omstilling

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med talsperson i Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt. Samtalen er ærlig og konkret om hvor vi står i klimasaken. Hulda har brukt hele sin ungdomstid i partiet, og hun forteller om generasjonskonflikten i klimasakene, som kan oppfattes som mer personlig og akutt for de unge enn foreldregenerasjonen. Hun forklarer også at fellesskapet ikke lengre kan ta risikoen for fossil energi, og at vi må slutte å pumpe penger inn i oljeindustrien. 

#0806: POLITICS: Trine Eilertsen: Evnen til å vurdere informasjon kritisk

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med administrerende redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Trine er utdannet siviløkonom og statsviter. I episoden snakker de om digitalisering i Aftenposten, hvordan klare å sortere mellom gode og dårlige kilder. Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder hvor stor andel av befolkningen som leser (minst én) avis. En viktig grunn til det er at vi har statlige støtteordninger som legger til rette for at man kan ha redaksjonelle miljøer rundt i hele landet, forteller hun i episoden. Samtalen går også innpå at vi har en tverrpolitisk enighet om at du skal legge til rette for å ha aviser i hele landet, og argumentet for det har hele tiden vært at det er en forutsetning for demokrati.  

#0783: OCEANTECH: Marit Mork: Stabil og fornybar energiproduksjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Marit Mork som er manager Innovation Projects, Deep Purple business unit hos Kanfa, TechnipFMC. TechnipFMC leverer undervannsystemer samt store prosesseringsanlegg for olje og gass sektoren, både offshore og onshore. I energiomstillingen satser de innen dekarbonisering, hydrogen og fornybart og i denne episoden lærer vi mer om disse satsningsområdene og lærer mer om Deep Purple-prosjektet som skaper offshore hydrogen og havvind for stabil og fornybar energiproduksjon