<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

10 MOST POPULAR PODCASTS LAST WEEK

Updated on 17.05.2021.

#0965: Bedre sikkerhet på sjøen gjennom teknologi

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med prosjektdirektør i Redningsselskapet, Martin Fuhr Bolstad. Martin og Silvija utforsker hvordan eksisterende teknologi kan settes i arbeid for å sikre trygg ferdsel på sjøen gjennom samarbeid og samhandling. Vi lærer om hvordan Redningsselskapet gjennom den Digitale Redningsskøyta bygger et økosystem der samling og deling av data står sentralt. I tillegg til å drive bedre prediksjon av hvilke varsler og data som Redningsselskapet må agere på muliggjør plattformen innovasjon og tjenesteutvikling av næringsaktører.

#0964: Den digitale redningsskøyta

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind. Lind forteller hva digitalisering betyr forRedningsselskapet og hvilke unike fordeler de har bygget på gjennom prosjektet "den digitale redningsskøyten". Hun forteller oss om en kultur i Redningsselskapet hvor fremdrift og testing står sterkt. Denne kulturen har resultert i en bedrift hvor alle drar i samme retning og dette har vært avgjørende i den digitaliseringsprosessen de står i. 

#0968: Utdanningspolitikk og dataspillbasert undervisning

I denne #LØRN episoden møter Silvija Seres stortingsrepresentant (H) og medlem av utdannings- og forskningskomiteen, Turid Kristensen. Turid har alltid vært samfunnsengasjert, og vi lærer mer om veien fra 30 år ved Universitetet i Oslo til Stortinget. Hun blir lett engasjert, og har det siste året jobbet med utdanningspolitikken til Høyre. I tillegg brenner hun for at Norge skal bli bedre på digital spill kultur og ta en mye større del av kaken av den enorme, globale spillindustrien.

#0966: Fremtidens arbeidskontor

I denne episoden av #LØRN Women in Tech, møter vi direktør for digitale kanaler i TietoEVRY, Tone Marie Wahlstrøm. Vi snakker om en spennende bakgrunn i finans, endringsvilje og arbeidslivet bak coronasløret, og skyggesidene av teknologi. Wahlstrøm hevder at kunnskap for fremtiden handler om egenskaper, du må være nysgjerrig og tilpasningsdyktig for å henge med. Det er viktig at vi får alle menneskene med, og at arbeidsgivere kommer på banen og tilrettelegger krav for at hele bedriften skal kunne se fremover, forteller hun.

#0960: A universe where facts matter

In this #LØRN episode we meet Associate Professor at University of Stavanger and co-founder and CTO of Factiverse, Vinay Setty. The conversation focuses on artificial intelligence, and his company Factiverse, where the main focus is to empower the journalists to produce high quality journalism using cutting AI and NLP. The company believes they can help save up to 2 hours of time for journalists every day. We will also learn more about why he is so inspired by Spotify.  

#0967: Nye måter å jobbe på

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med Partner & Associate Director i BCG, Anette Mellbye. Anette beskriver seg selv som en nysgjerrig statsviter opptatt av makroendringer, strukturelle og systemiske endringer. I selskapet tilbyr hun konsulenttjenester innenfor strategi, teknologi og finans. Episoden belyser mennesker vs maskiner, evnen til kritisk tenkning og kompleks problemløsing.

#0955: Grønt i utvikling

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med driftsleder for Huseby Gård, Hans Albert Huseby. Huseby er en femte generasjons bonde som forteller oss hvorfor en så tradisjonell bransje som jordbruk skal fokusere på ny teknologi. I samtalen forteller Hans Albert om samarbeidet de har med Vitari og hvordan Vitari hjalp Huseby Gård med logistikk og regnskapssystemet deres. Jordbruksindustrien er i en stor teknologisk endring og Huseby forteller oss hva han ser på som største mulighet og hvor de største utfordringene ligger nå og fremover.

#0962: Kompleksitet gjort enkelt

I denne episoden av #LØRN møter vi sjefskonsulent i Sysco AS, Ann-Sofie Vikström Often, som har bakgrunn fra Datahøgskolen der de hadde som mål å utdanne fremtidens IT-sjefer. Hos Sysco snur de komplekse IT utfordringer til digitale suksesshistorier, og i følge Often lærer hun noe nytt hver enste dag. Vi får lære mer om en spennende bransje, IT-utvikling i norsk næringsliv og hvilke nye muligheter som ligger til rette for fremtiden.  

#0958: Digital transformasjon i høyere utdanning

I denne episoden av LØRN snakker Silvija med Steffen McInerney som er Chief Marketing Officer for Noroff School of Technology and Digital Media. Endringsledelse og digital transformasjon er røde tråder gjennom denne samtalen, hvor Steffen deler sine erfaringer og perspektiver. I samtalen forteller Steffen også om markedsføring som høyere utdanning og viktigheten av å hele tiden ta til seg ny kunnskap og læring for å kunne holde kompetansenivået oppe, og kanskje spesielt i et fagfelt som markedsføring.

#0966: Fremtidens arbeidskontor

I denne episoden av #LØRN Women in Tech, møter vi direktør for digitale kanaler i TietoEVRY, Tone Marie Wahlstrøm. Vi snakker om en spennende bakgrunn i finans, endringsvilje og arbeidslivet bak coronasløret, og skyggesidene av teknologi. Wahlstrøm hevder at kunnskap for fremtiden handler om egenskaper, du må være nysgjerrig og tilpasningsdyktig for å henge med. Det er viktig at vi får alle menneskene med, og at arbeidsgivere kommer på banen og tilrettelegger krav for at hele bedriften skal kunne se fremover, forteller hun.