<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0668: Styrking av den samfunnsvitenskapelige nordområdeforskningen

Expørt: Reid Hole

Prorektor innen forskning og utvikling

fra Nord universitet

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prorektor innen forskning og utvikling ved Nord universitet, Reid Hole. I jobben som prorektor har Reid et fokus på å skape en tett integrasjon mellom universitetene, offentlig sektor og privat sektor. I episoden forteller Reid om hvordan vi kan bruke forskningsbasert innovasjon for å nå bærekraftsmålene. Herunder trekker han frem samfunnsvitenskap som en viktig brikke. Reid forteller også om sine erfaringer etter at undervisningen ble digital under pandemien. 

Noen kjappe med ekspørt Reid Hole

Utdanning og hobby?  
Dr. Scient. ved NMBU. Hobby: trening, musikk, lesing og god mat og drikke.  

Hvem er du, personlig og faglig? 
Født på Jæren, far til Vilde og bestefar til tre. Har jobbet med forskning og innovasjon hele yrkeslivet.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Universitetet har tre samfunnsoppgaver: forskning, forskningsbasert utdanning, og formidling av kunnskap.

Hva fokuserer du på innen innovasjon? 
Utvikle kunnskap som skal være med på å sikre økonomisk og miljømessig bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene.

Hvorfor er det spennende? 
Nordområdene har et sterkt politisk fokus, både nasjonalt og i EU. Dette krever at vi informerer bredt i EU sine institusjoner og i medlemslandene om forholdene og mulighetene i de nordlige regionene.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Betydningen av samfunnsvitenskapelig forskning, som blant annet drives frem av politikere og forskere, har ikke nådd dypt nok inn i de akademiske miljøene enda.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
INOVACARE, som er en forløper for et prosjekt der målet er å bygge et helsehus i Bodø.

Prosjekter som inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt? 
Mikroalger, som kan være en kilde til biodrivstoff, men også fôringrediens til landlevende dyr så vel som fisk.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden
- Forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan nå FNs bærekraftsmål
- Kunnskap for å sikre demokratiet, bl.a. gjennom en kontinuerlig kamp mot falske nyheter
- Kunnskap om andre kulturer, som er kritisk for fredelig samhandling mellom folk

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Trekantsamarbeidet i Norge er en god modell for en bærekraftig utvikling. I en demokratisk kontekst er gratis utdanning for alle en grunnpilar, og et kritisk grunnlag for å sikre demokratiet.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Åpen for ny kunnskap, samt å lære og bidra til endring – primært forskningsbasert endring. Er mer opptatt av lange linjer enn av detaljer, samtidig som jeg er god på å lese korrektur.

Noen viktige bærekraftperspektiver
FNs bærekraftsmål. Om jeg må velge ett er det nr. 17: partnerskap og samarbeid.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Et folk som ikke lenger kan stole på noe, kan ikke gjøre opp sin egen mening. Det berøver ikke bare evnen til å handle, men også evnen til å tenke og dømme. Med et slikt folk kan du gjøre hva du vil» - Hannah Ahrendt.  

Kan du oppsummere vår samtale med en setning? 
Forskningsbasert kunnskap og innovasjon er grunnlaget for en bærekraftig og demokratisk utvikling.  

Dette lørner du:

Samfunnsvitenskap Bærekraftsmålene til FN  Tverrfaglighet  Velferd

Anbefalt litteratur:

Who we are and how we got here av professor David Reich ved Harvard
Under denne digitale undervisningen, har studentene fått den kunnskapen vi som universitet har lovet dem? Dette blir interessant å se på etter eksamen. Reid Hole