<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0675: Optimismen lenge leve

Expørt: Ingrid Lorange

Administrerende direktør

fra Siva

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende Direktør i Siva SF,  Ingrid Lorange. Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv. Ingrid forteller i episoden hvordan Siva sikrer en infrastruktur for bedrifter slik de kan få hjelp til å drive innovasjon, samt hvordan vi kan løfte norske teknologibedrifter til å bli markedsrelevante.

Noen kjappe med ekspørt Ingrid Lorange

Utdanning og hobby?
Utdannet siviløkonom. Hobby: friluftsliv, skog og fjell, været og musikk.

Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert, optimistisk, sosial, brenner for virksomheten, tverrfaglig, «skapingeniør», analytisk og samarbeidsorientert.

Hva er essensen av det du gjør på jobben?
Ledelse, møter, motivasjon, strategi- og organisasjonsutvikling, relasjoner og rapportering.

Hvordan driver du med innovasjon?
Siva jobber med å tilrettelegge for innovasjon i hele Norge.

Hvorfor er oppdraget ditt spennende?
Fordi det er viktig for samfunnet og for Norge. Også fordi vi kommer borti fantastisk mye spennende som utvikles av andre.

Noen interessante nye dilemmaer?
Mange må prøve seg for at noen få skal lykkes stort. Vi trenger vekst og eksport, men små lokale aktører er også viktige for Norge.

Dine beste prosjekter siste året?
Ny strategi for Siva etablert sammen med alle ansatte. I tillegg «ekspertutvalget for farlig avfall», som jeg ledet høsten 2019.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og lokalt?
Folk som brenner for det de driver med, og som er samarbeidsorientert og opptatt av resultater - ikke egen posisjon. Vi får til mest når vi jobber sammen og spiller hverandre gode.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Nesten alt (medisin, biologi, ingeniørfag, kultur, økonomi m.m.), men med tett kobling til teknologi og samfunnsansvar/forståelse.

Hvilke fordeler får du ved å jobbe fra Norge?
Frihet, tillit, trygghet, natur, løsningsfokus, og «equality».

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi må forstå hvor privilegerte vi egentlig er. Sammen kommer vi gjennom krisen. Det er mange viktige læringspunkter med endrede arbeidsformer som vi kan bygge videre på.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Positiv, engasjert og glad i folk. Dette fungerer fordi jeg tror ansatte merker at jeg bryr meg og at vi da er et team. Jeg er opptatt av å fremheve det andre leverer. Jeg gir meg ikke, men leter alltid etter andre måter å realisere resultater på hvis jeg møter motstand - for det ordner seg til slutt hvis vi klarer å jobbe sammen.

Noen viktige bærekraftperspektiver?
Holdningsendringer tar tid, men mye har skjedd det siste året; sirkulærøkonomi, bevissthet rundt forbruk og villighet til å «ofre» noe, kombinert med teknologi og nye løsninger.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Hold hjertet varmt og hodet kaldt.

Hva er den viktigste tanken i vår samtale?
Vi må jobbe hardt, vi må ofre noe, vi må jobbe sammen, vi må utnytte de fantastiske ressursene vi har – og da får vi til fantastisk mye.

Dette lørner du:

Inkubatorer og næringshager  Innovasjon Vekst gjennom grønn omstilling  Norsk konkurransekraft 

Anbefalt litteratur:

Siva.no
Vi må etablere mye mer produksjon her, og nå er vi i en god tid for å gjøre nettopp dette. Ingrid Lorange