<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0680: Mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping

Expørt: Per Anders Folladal

Daglig leder

fra Proneo

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal, om innovasjon i praksis. Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i Trønderlag-regionen. Per Anders forteller om hvordan man kan gå frem for å måle suksess i det første stadiet av innovasjon, gitt at innovasjon er noe som skaper overskudd først om noen år. Per Anders og Silvija diskuterer også begrepet "endringsagent", og hva som skal til for å bli en. 

Noen kjappe med ekspørt Per Anders Folladal

Hva gjør du jobben? 
Formålet er å bidra til et innovativt og robust næringsliv. Jeg har svært varierende arbeidsoppgaver som leder, og jobber gjerne som prosjektleder hos kunde og bedrift 

Hvordan kjører du innovasjon? 
Som en kontinuerlig  prosess. Innovasjon betinger  handlekraft  og endringsledelse.  

Hvorfor er det spennende? 
Fordi  det handler mer om folk ennteknologi.  

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer?
Deling vs. proteksjonisme i forhold til korona-appen. Appen har et samfunnsnyttig formål, men det er et gedigent inngrep i personvernet. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Felles plattform og innsikt for ledelse og styre, FRAM Digitalisering og nye leveransemodeller grunn av korona. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt? 
Walter  Qvam  har  inspirert  meg  nasjonalt, og internasjonalt er det Elon Musk.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Endringskompetanse,  livslang læring og  kreativitet.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Det er lite som er unikt godt i Norge. En stabil styringsform med høy tillit er et pluss. Det samme er den norske modellen og ansvarskompetansen i forhold til delegering av oppgaver og myndigheter 

Viktigste nye perspektiver fra covid-19?
«Never let a good crisis go to waste». I kriser ligger det også store muligheter for vekst og utvikling 

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det? 
Jeg er meg selv, og det fungerer best i det lange løp. Jeg er tillits-skapende, mulighetsorientert og samarbeidsorientert 

Noen viktige bærekraftperspektiver? 
Sosial bærekraft, redusere utenforskapet og livslang læring 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Hvis  du  tror  du  er  ferdig utlært   er  du  ikke utlært,  men  ferdig.  

Dette lørner du:

Endringsledelse Behov Bestillerkompetanse Samarbeid

Anbefalt litteratur:

Historien om Thomas A. Edison av Enid Lamonte Meadowcroft
Det finnes vel to typer endringsagenter, den utbredte sorten og den som stadig finner ny energi og klemmer på videre. Per Anders Folladal