<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0681: Ta i bruk moderne og effektiv teknologi

Expørt: Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

fra Norsk Industri

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, om at det er viktig å tenke annerledes og gjøre en kollektiv dugnad for de som kommer etter oss. I podcasten diskuterer Silvija og Stein hvordan man kan hente energi og mot til å bli en endrings-agent. Stein gir også sine synspunkter på hvordan vi best sikrer videre utvikling av velferdsstaten og kan bringe frem grønne teknologiløsninger.

Noen kjappe med ekspørt Stein Lier-Hansen

Hvordan beskriver du oppdraget til organisasjonen din?
Sikre  industrien  konkurransedyktige  rammevilkår  i Norge. 

Dine beste tips for effektiv innovasjon? 
Målrettet  og  analytisk. 

Hvorfor synes du at oppdraget er spennende? 
Det er meningsfylt å  sikre  videreutvikling  av  velferdsstaten,  samt å  finne  grønne  teknologiløsninger. 

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer? 
Forholdet  mellom  fag  og  politikk - det  langsiktige  mot det  kortsiktige. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Skape  forståelse  for at  kun  industrien  kan  løse  klimautfordringene. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt? 
Følge  opp  Parisavtalen og  legge  til  rette  for det  grønne  skiftet  nasjonalt. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Å se sammenhengen  mellom  fremtidsrettede  teknologiske  løsninger  for å  sikre  en vinn-vinn-situasjon  mellom  miljø  og  butikk.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi utnytter  natur ressursene  på  en  bærekraftig  måte  og  sikrer  en god  fordeling  av  godene  vi  skaper. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi må  bedre  evnen  til  å  håndtere  denne  type  kriser  gjennom  blant annet  beredskap  og  kriseledelse. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Er tydelig  på  målvalg, men  villig  til  å  delegere  mye  i forhold til  metode. 

Noen viktige bærekraftperspektiver? 
Kombinere  økologi  med  økonomi. 

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Det  er  bedre  å  lete  etter  lyset  enn  å  forbanne  mørket. 

Kan du oppsummere vår samtale med ti ord?
Fremtidsrettet,  reflekterende,  utfordrende,  konkret,  tidsaktuell,  positiv,  teknologisk,  dyp,  personlig  og motiverende. 

Dette lørner du:

Investering i forskning og utvikling Sirkulær økonomi Bærekraft Velferd

Anbefalt litteratur:

Litteratur som beskriver innholdet i en bærekraftig utvikling
Nå tror jeg de aller fleste norske bedrifter har som overordnet mål å ha minst mulig avfall. Stein Lier-Hansen