<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0684: Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge

Expørt: Gard Thomassen

Under Avdelingsdirektør

fra USIT på Universitetet i Oslo

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Underavdelings-direktør hos Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) på Universitetet i Oslo, Gard Thomassen. USIT jobber med TSD-tjenester (Tjenester for lagring av Sensitive Data) for forskere på UiO. Av prosjekter Gard og USIT jobber med nå, forteller han om Digitalt dynamisk samtykke, ny lagring i TSD, og å gi forskere og andre mer selvbetjening i bruk av disse tjenestene. Gard forteller at på forskningssiden i Norge er vi en av de aktørene som har kommet lengst i verden.

Noen kjappe med ekspørt Gard Thomassen

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning?
Ansvarlig for å levere avansert IT-støtte til forskning på UiO. Da jeg startet i denne jobben var det som prosjektleder med ansvar for å bygge opp et IT-system, nå TSD-tjenester for sensitive data, som skulle kunne håndtere sensitive data for forskere på UiO.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Sørger for at UiOs forskere og mange flere får gjort de forskningsprosjektene de planlegger, og kanskje litt mer. Akkurat nå blir dette manifestert gjennom det at vi kunne lage Koronastudien.no  på under 24 timer fra vi fikk klarsignal fra forskere.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Mulighetsrommet det gir. Vi som hjelper til med dette må forsøke å være oppdatert på mulighetsrommet, se muligheter på tvers, samt forsøke å utnytte løsninger bredt. Teknologisk må vi også være kompetente.

Hvorfor er det spennende?
Nettopp fordi at man kan realisere ting som kanskje tidligere ikke var mulig å gjøre enten på grunn av penger, sikkerhet, personvern eller volum.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
- Distansen mellom det å utrede et problem og å løse problemet
- Mangelen på vilje og evne til å gjennomføre satsninger
- Evnen til å få prosjekter til å koste ekstreme mengder penger uten at man klarer å forklare hvorfor det er så dyrt

Dine egne relevante prosjekter siste året?
- Digitalt dynamisk samtykke
- Ny lagring i TSD
- Ny regneklynge i TSD
- Bruken av REST API og løse koplinger for å nærme seg det å være en IT-platform, og for å gi brukere mer selvbetjening

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Computerome i Danmark.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
IT og personvern. Men det viktigste er kunnskapen om at man skal og bør jobbe, og jeg tror det blir et klasseskille mellom de som evner å jobbe (dvs. legge bort sosiale medier) og de som ikke evner det.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
På forskningssiden er det mye - der er vi en av de aktørene som har kommet lengst i verden. På klinikken, derimot, er vi ikke kommet så langt.

Et favoritt sitat?
«Everybody’s got a plan, until they get punched in the mouth» - Mike Tyson.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Man må ha et målbilde og ta seg dit ved å prøve og feile.

Dette lørner du:

Infrastruktur Smitte appen til FHI Pasientdata Personvern Covid-19 Digitale tvillinger

Anbefalt litteratur:

iGen  Homo Sapiens og Homo Deus  Fooled by Randomness
Vi som skal hjelpe til med dette for forskere må forsøke å være oppdatert om mulighetsrommet, se muligheter på tvers, samt forsøke å utnytte løsninger bredt. Gard Thomassen