<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: 3DPRINT

#0700: Tid for Homesourcing..?

Expørt: Hågen Lynum

Daglig leder

fra Prototal

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Prototal, Hågen Lynum. Hågen startet profesjonelt med 3D-print i 1996, og har siden gründet flere selskaper innen produktutvikling, industridesign, teknologi og produksjon. I Levanger driver han den norske avdelingen til Prototal. I Prototal hjelper de selskaper med å produsere prototyper i plast eller plate, og de var blant de første prototypeprodusentene i Europa med en 3D-printer. Deres mål er å bli en fremtredende lokal aktør som tar mye av produksjonen tilbake til Norge, samt at vi alle kan utvikle, skape og leve uten å forbruke mer enn det som er tilgjengelig.

Noen kjappe med ekspørt Hågen Lynum

Hvem?er?du,?personlig?og?faglig?? 

Bor på småbruk, gift og har 3 barn. Glad i naturen, sjøen på sommeren og fjellet på vinteren. Har gründet flere selskaper innen produktutvikling, industridesign, teknologi og produksjon. Startet tidlig med å jobbe profesjonelt med 3D-print (1996), så faglig ble jeg nok ganske tidlig preget og fascinert av mulighetene i den digitale verden.  

 

Hvordan?beskriver?du?oppdraget?til?din?organisasjon?? 

Et firma jeg selv var med og startet er nå blitt en del av et større svensk konsern. Målet er å bli en betydelig lokal aktør som kan dekke et skandinavisk og kanskje Nordeuropeisk behov, og dermed demme opp for fremtidige handelslekkasjer til andre deler av verden.  

 

Hva?motiverer?deg?mest?ved?dette?oppdraget?? 

Å?prøve?ut?hvordan?det?er?å?jobbe?i?et?stort?selskap.? 

 

Hva?synes?du?er?de?mest?interessante?dilemmaer?? 

Hvordan?oppnå?tilfredsstillende?resultat?og?god?økonomi?med?produksjon?i?høykostlandet?Norge.? 

 

Dine 3?beste?tips?til?andre?som?innoverer?i?samme?sektor?? 

  1. Vær?åpen?og?lær?av?andres?feil?
  2. Noen ganger?er?veien?målet?
  3. Aldri?teknologi?for?teknologiens?skyld?

 

Dine?egne?relevante?prosjekter?siste?året?? 

Etableringen?av en?lokal?«fabrikk» for?Prototal?her??Levanger?som?skal?dekke?en av?konsernets?«core?businesses»?i?fremtiden.? 

 

Hvem?inspirerer

Dette lørner du:

Produksjon Bærekraft Sirkularitet Overforbrud FN´s bærekraftmål

Anbefalt litteratur:

Prototal.no
Sirkulærtankegangen må forankres i samfunnet. Ensrettet fokus på sentralisering er kanskje ikke alltid å foretrekke. Hågen Lynum