<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0707: Fremtiden starter nå!

Expørt: Jan Helge Viste

Leder for digitalisering og forretningsutvikling 

fra GCE NODE

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for digitalisering og forretningsutvikling i GCE NODE, Jan Helge Viste. Til daglig jobber Jan Helge med å bistå bedriftene i NODE-klynga med større omstillingsprosesser, med mål om å bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet kan hevde seg i internasjonal konkurranse. I samtalen forteller Jan helge om hva du må gjøre i dag for å bevege deg i den retningen som trengs for å få bedriften din dit du vil om 10 år. Samtalen går også i dybden på det grønne skiftet, og Jan Helge og Silvija diskuterer hvorvidt det finnes grønne svaner med motsatt fortegn enn en sort svane. 

Noen kjappe med ekspørt Jan Helge Viste

Hvem er du, personlig og faglig?
57 år gammel, gift med Solfrid, far til fire, bestefar til fem + en stor valp. Sivilingeniør fra NTH innen fysikk og matematikk. Jobbet 20 år som konsulent i tele- og IT-bransjen før jeg startet et eget selskap og jobbet 10 år som konsulent mot de store oljeselskapene. Startet på min PhD da jeg var 54 år gammel.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Hjelpe bedriftene i NODE-klynga med den store omstillingen som de står overfor: 1) Digitalisering, 2) Det grønne skiftet, og 3) Nye forretningsområder.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Viktig å formidle at de store endringene trengs, eller vil komme, men hvordan lykkes i praksis? Høres ut som en floskel, men viktig å innse at det handler primært om mennesker og ikke teknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Kunne bygge digitale kapabiliteter og dynamiske kapabiliteter - endringsevne.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Barnebarna (nye perspektiv og tilliten de viser), Solfrid (måten hun taklet/godtok en svært alvorlig kreftdiagnose på) og Jesus (holdt også når grunnvollene i livet mitt ble rokket ved).

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
1. BD-lab: En forretningsutviklingslab, Quick Wins og Deep Dive, 16 fornøyde bedrifter hittil
2. Servation (teleskopord) – Servitization and strategic transformation
3. Level-up: Praktisk digitalisering av produksjonsbedrifter

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?
1. «Fremtiden starter nå», viktig å fokusere på mulighetene, også de mulighetene som oppstår i krisetider
2. Ta utgangspunkt i bedriftenes behov, i kombinasjon med din egen ekspertise
3. Sats på kompetansetiltak og nye innovasjonsprosjekter

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup?
Startup hovedsakelig ivaretatt av Innoventus Sør, samlokalisert med oss. Når det gjelder scale-up har vi brukt MIT REAP sin metodikk.

Hvordan rigger dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Da corona-krisen kom, endret vi tilbudet vårt fra klyngestaben nærmest over natten og gikk over til digitale løsninger.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Første steg i vellykkede endringsprosjekter (ref. Harvard-professor John P. Kotter): «Create sense of urgency». Her har Covid-19 vært til stor hjelp.

Kan bærekraft brukes som vekstmotor?
Absolutt! Bedriftene i NODE satt seg åtte overordnede mål for årene framover: to av dem handler kun om bærekraft og klima.

Ditt livsmotto?
«Det er aldri for sent å gi opp ;-)».

Dette lørner du:

Flytende havvind Innovasjonspedagogikk Quick wins og quick fix Borringsteknologi

Anbefalt litteratur:

«Who moved my cheese?» og “Our iceberg is melting”, to fabler, handler om endring, lettleste! “Kilden” av Gabriel Scott, eneste bok jeg har lest ca 10 ganger (hittil). Balanse i livet. Det enkle liv. Glad i skjærgården på Sørlandet, og naturen både ved sjøen og på fjellet.
Når du står opp til halsen med dritt, er det viktig å ikke henge med hodet Jan Helge Viste