<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0708: Gjenbruk innen masser

Expørt: Espen Lea

Gründer og CEO

fra SafeRock

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og CEO av SafeRock, Espen Lea. Betong er verdens mest brukte byggemateriale, men sement-produksjonen er en klimaversting på grunn av store CO2-utslipp. SafeRock ønsker å endre betong-historien, med en innovasjon i produksjonen av betong som kan redusere CO2-utslippene med ca. 70 prosent. Silvija og Espen diskuterer Norges unike fordel innen gruvearbeid, som gjør at vi kan konkurrere med store og sterke markeder som Brasil. De snakker også om statlig regulering, og om hvorvidt reguleringer hemmer innovasjon fremfor å fremme den.

Noen kjappe med ekspørt Espen Lea

Hvem er du, personlig og faglig?
Solagutt og potet.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Hjelpe samfunnet med å løse en stor utfordring – CO2 utslipp med sementproduksjon.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
At vi faktisk kan utgjøre en forskjell.

Er det noen interessante dilemmaer?
At teknologi kan løse klimautfordringen.

Dine 3 beste tips til andre lignende selskaper?
Aldri gi opp, få profesjonell hjelp og jobb med investorer så tidlig som mulig.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
Stable på beina SafeRock.

Hvem inspirerer deg?
Bill Gates.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Respekt, empati, samarbeid og vitenskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi liker å tro at vi er verdensmester i demokrati.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
At vi må være bedre forberedt neste gang.

Dine beste ledelses-tips?
Tillitt og frihet – fordi alternativet legger begrensninger på kreativiteten og skaperevnen.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
De er viktige, men mange bruker dem «overfladisk».

Ditt livsmotto?
Kardemommeloven.

Dette lørner du:

Sirkularitet Materialer Gruvearbeid Innovasjon Bærefraft

Anbefalt litteratur:

Vaclav Smil
Et er ingen grunn til at gjenbrukssand ikke skal fungere. Stein er stein og sand er sand så lenge kvaliteten er god, men I dag er alt for lite gjenbruk av slike masser. Espen Lea