<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0709: Å tørre å prøve

Expørt: Terje Andreassen

Daglig leder

fra Moen Marin

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Moen Marin, Terje Andressen, om at for å muliggjøre et grønt skifte i havbruksnæringen som må det gjøres større bruk av miljøvennlige løsninger, og at vi må minimere co2-avtrykket fordi det er "good for business". Varemerket Moen Marin er i dag verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien. Terje forteller om hvordan Moen Marin bidrar til vekst og utvikling langs kysten i Norge i en av verdens viktigste og mest spennende næringer. Silvija og Terje diskuterer også hvordan vi kan få til en bærekraftig matproduksjon, samtidig som vi tar ansvar for et  så lavt co2-avtrykk som mulig. 

Noen kjappe med ekspørt Terje Andreassen

Hvem er du, personlig og faglig?
53 år, gift og har 3 barn. Har utdannelse som Siviløkonom, og har alltid hatt stor interesse for fiskeri- og havbruksnæringen. Blir motivert av å arbeide sammen med dyktige medarbeidere som liker å jobbe utviklingsorientert samtidig som det er fokus på å skape resultater.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Levere høykvalitets arbeidsbåter og utstyr til fiskeri og havbruksnæringen som dekker våre kunders behov både i nåtid og fremtid.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
Det å være en del av en global bransje som representerer en av Norges viktigste fremtidsnæringer både i forhold til å drive bærekraftig matproduksjon og bidra til å utvikle miljøvennlige teknologiske løsninger.

Er det noen interessante dilemmaer?
Industrialisert matproduksjon påvirker også forbrukermiljøet – men mat må man ha. Utfordringen blir følgelig å utføre dette på en så skånsom måte som mulig.

Dine 3 beste tips til andre lignende selskaper?
1. Fokusere på menneskene og kompetansen
2. Åpenhet for teknologiske innovasjoner
3. Bærekraftsfokus i hele verdikjeden

Dine viktigste prosjekter siste året?
- Leveranse av verdens største diesel-elektriske fiskefartøy med elektrisk fremdrift
- Leveranse av våre første diesel-elektriske hybride arbeidsbåter

Hvem inspirerer deg?
Alle vår ansatte som gjør en fantastisk jobb hver dag – og alle som jobber i fiskeri og havbruksnæringen som bidrar til vekst og utvikling langs kysten i Norge.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Brukererfaring, prosjektledere, ingeniører med variert bakgrunn innenfor automasjon/elektro, maskiningeniører, skipsingeniører, vedlikeholdsingeniører, veterinærer, fiskehelsepersonell – og ikke minst digital kompetanse satt i system.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi har naturgitte forutsetninger og lang tradisjon for å holde på med fiskeri- og havbruk. Vi tør å satse og det er mye grunderskap i kulturen.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
At verden er liten – vi er alle avhengige av og påvirket av hverandre. Tror også det er hevet over enhver tvil at verden på mange vis vil jobbe annerledes etter Covid.

Dine 3 beste ledelses-tips?
1. Deleger av ansvar og ha en kultur hvor det er lov å gjøre feil
2. Regelmessig og strukturert kommunikasjon på alle nivå
3. Verdsette forskjellig kompetanse og dyrke den enkeltes sterke sider på tvers av organisasjonen

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
- Fokus på bærekraftig matproduksjon
- Grønt skifte i havbruksnæringen
- Mer bruk av miljøvennlige løsninger

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Clean ocean is good for business».

Dette lørner du:

Å fokusere på menneskene og kompetansen Åpenhet for teknologiske innovasjoner – Viktigheten av bærekraftsfokus i hele verdikjeden – «clean ocean is good for business» Utvikling generelt

Anbefalt litteratur:

MoenMarin.no
Clean ocean is good for business Terje Andreassen