<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0740: Forskning for norske SMB

Expørt: Ragnvald Sannes

Forsker og førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap

fra Handelshøyskolen BI

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker og førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI, Ragnvald Sannes, om hva han mener er viktig for å holde seg relevant som utdanningsinstitusjon i en stadig endrende fremtid. I podcasten gir Ragnvald noe av forklaring på hvordan BI har klart å bli den suksessen studiestedet har blitt, med utgangspunkt i at BI er en privat skole i et land hvor utdanning tilbys gratis gjennom det offentlige. Ragnvald og Silvija diskuterer også hvordan vi kan lage en utdannings-pakke som hjelper norske SMB'er med å bli bedre på det de faktisk sliter med i sin travle hverdag.

Noen kjappe med ekspørt Ragnvald Sannes

Hvem  er  du,  personlig  og  faglig?
En mann i min beste alder. Har utdanning fra BI selv, siviløkonom fra midt på 80-tallet. Da spesialiserte jeg meg innenfor det som den gangen ble kalt informasjons- og datasystemer. Da jeg begynte på BI trodde jeg at jeg kom til å jobbe med regnskap, men tilfeldigvis ble jeg ansvarlig for innføringen av en moderne minidatamaskin der jeg jobbet ved siden av studiene, og da ble egentlig sporet satt for videre utvikling av min faglige interesse og karriere. Da jeg var ferdig på BI begynte jeg å jobbe som assistent der. Har hele tiden vært opptatt med den koblingen mellom hvordan vi bruker teknologi og hva vi gjør med den med tanke på verdiskaping, både for bedrifter men også mellom bransjer. Har alltid hatt en drivkraft mot det å forsøke å gjøre ting bedre. Jeg pleier å si, og det kan kanskje høres litt kritisk ut, men ting kan alltid forbedres. Det er mye av det som driver meg i det arbeidet jeg gjør nå.

Hva  er  det  viktigste  oppdraget  i  din  organisasjon,  og  hvorfor  trigger  dette  deg?
Vi er en organisasjon som består av folk som er i stor grad er faglige entreprenører. Vi har drevet mye innovasjon internt, og vi har evne til å utvikle og endre oss. Jeg pleier ofte å si at BI har en forretningsmodell som egentlig ikke er mulig, nemlig å ta betalt for utdanning i et land som Norge hvor utdanning er gratis innenfor det offentlige. Derfor er det fantastisk å observere det vi gjør. Uten å være for påståelig, så mener jeg at vi klarer dette gjennom å levere høy kvalitet. Det som driver meg aller mest med å jobbe på BI er at jeg jobber ikke der fordi det er så gøy å formidle den kunnskapen jeg allerede har, men det gir meg muligheten til å lære nye ting hele tiden. Det er morsomt å jobbe med de som allerede jobber i næringslivet, fordi disse kommer inn med konkrete problemstillinger og utfordringer, og da må vi jobbe for å hjelpe disse med å få løst utfordringene. Det er utrolig spennende å se alle de interessante tingene de jobber med, i tillegg til å se de gjøre ting de kanskje ikke forventet å gjøre før de begynte på kurset.

Dette lørner du:

Innovasjonsprosess Fremtidens utdanning Hvordan digital teknologi påvirker SMB Innovators method Sirkulære innovasjonsmodeller

Anbefalt litteratur:

Innovator's method av Nathan Furr og Jeff dyer Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future av Bok av Andrew McAfee
BI er en organisasjon som stort sett består av personer som er faglige entreprenører. Dette gjør at vi både har muligheten og kompetansen til å drive endring Ragnvald Sannes