<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0742: Kommunikasjon til havs

Expørt: Lars Erik Lunøe

Daglig leder

fra Telenor maritim

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Telenor maritim, Lars Erik Lunøe, om hvordan alle maritime selskaper må digitalisere, fordi at en viktig forutsetning for at den maritime sektoren skal bli grønnere, er at de digitaliserer. Lars Erik forteller om  den internasjonale konkurransen innen digitalisering i maritim sektor, og hvordan den vil se ut i årene som kommer. Han gir oss også innsikt i tekniske områder fra arbeidet til Telenor maritim, som for eksempel om hvordan en riktig analyse av sammensatt data kan bidra til større Fuel efficiency. 

Noen kjappe med ekspørt Lars Erik Lunøe

Hvem er du, personlig og faglig?
Har vært i Telenor Maritim i drøyt et år nå. Min nyere erfaring er fra maritimbransjen hvor jeg har vært på utstyrsleverandørsiden. Opprinnelig har jeg bakgrunn og utdanning fra Forsvaret og har vært offiser i 14 år. Den balasten jeg har derfra, hovedsakelig ledererfaring, er viktig å bruke i det sivile samfunn og i næringslivet. Som hobby liker jeg å pusse opp gamle hus, jeg liker å komme meg ut av kontoret og skape noe med hendene.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Telenor Maritim er en del av Telenor, men vi jobber kun innenfor maritim; skip og offshore. Vi leverer data og taletjenester til cruisebåter, ferger, fiskebåter, samt oljeplattformer og oljerigger. Man kan si at vi er et teleselskap i et ekstraland; alle land har sine teleselskaper og vi er midt mellom der hvor det ikke er noen land som har regulerte markeder. Vi leverer over hele verdenen, og siden det er til sjøs er vi avhengige av satellitter. I vårt selskap er det viktig å følge med på ny teknologi, og vi har egne avdelinger som følger med på hva som skjer på teknologifronten.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi alle lære fra deg?
Fra forsvaret har jeg lært mye om ledelse, spesielt i usikre situasjoner. I tillegg til rene militærfag handler undervisningen på Krigsskolen om ledelse og psykologi. I tillegg til ren teori er det mye praksis, man testes ut på ledelse enten om man leder andre enheter eller at man leder sine medelever i ulike situasjoner. Man testes spesielt på stress og kritiske utfordringer. Man lærer seg selv hvordan man reagerer og hvordan man takler ting når det er vanskelig, alt fra mangel på søvn og mat, fysisk harde øvelser etc. Det er ikke noen fasit på hvordan man skal reagere, men jeg tror det er viktig å vite hvordan man selv reagerer i slike sitasjoner. Samtidig går en god del av øvelsene ut på informasjon eller mangel på informasjon. Noe av det jeg fikk mest ut av denne utdanningen er at kommunikasjon er ekstremt viktig; hvorfor vi gjør ting, hvorfor vi gjør endringer, hvorfor vi organiserer etc. Dette har jeg tatt med meg inn i næringslivet.

Dette lørner du:

Maritim sektor Kommunikasjonsteknologi Fuel efficiency Bærekraft Kommunikasjonsinfrastruktur til havs Ledelse

Anbefalt litteratur:

Hello World by Hannah Fry
Vi muliggjør mobilbruk på norske hav Lars Erik Lunøe