<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0781: Det smarte havet vårt

Expørt: Kai Stoltz

Business Development Manager

fra GCE Ocean Technology

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Business Development Manager, GCE Ocean Technology, Kai Stoltz.    om de store forretningsmulighetene som ligger i det smarte havet vårt. Kai bistår klyngens medlemmer ved å lage programmer og rigge til programmer som hjelper både start up selskaper og scale up selskaper med cross industri overgangen som vi nå er i under det grønne skiftet som faktisk er lønnsomme.

Noen kjappe med ekspørt Kai Stoltz

Hvem er du personlig og faglig? 
Kai Stoltz, forretningsutvikler i GCE Ocean Technology, opptatt av teknologi og fasilitatør for samarbeid.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Dyp kjennskap til klyngens medlemmer, hvilken teknologi de utvikler, pains & solutions, samarbeidsmuligheter.  

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi alle lære fra deg?         
Tenker utenfor boksen og har god fantasi, noe som kan resultere i nye retninger som ikke var tenkt på tidligere. 

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?    
AI, maskinlæring og autonomi kommer til å være en selvfølge om få år.  

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?          
Elon Musk for radikale forretningsmodeller, Steve Jobs turte å gå sine egne veier.

Langsiktige muligheter i hav – hva er de, og hvordan jobber dere for dem?       
De langsiktige mulighetene ligger i teknologioverføring fra petroleumsbransjen inn i beslektede næringer. Her har vi en aktiv rolle både gjennom forretningsutviklingsprogrammer og direkte kobling mellom selskaper og bransjer.     

Data fra havet?
Flere av våre medlemmer leverer sensorikk som gir gode data innen forskning, teknologiutvikling og prediksjon av utstyrstilstand. 

Norges unike posisjon og muligheter?  
Norge er en nasjon med verdensledende kompetanse innen havteknologi og erfaring fra komplekse marine operasjoner. Dette er verdifullt inn i nye markeder som offshore havbruk, marine mineraler og marin fornybar energiproduksjon.

De nye jobbene i ditt segment? 
Regulering/offentlig som kan stimulerer deres innovasjon og utvikling?  

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?          
Næringslivet klarte raskt å tilpasse seg nye digitale hjelpemidler. Digitale møteplasser har vært en god og nyttig læring som kommer til å endre noe av reisevaner. 

Ditt livsmotto? 
Ha det gøy! 

Dette lørner du:

Å bygge nye forretningsmuligheter i nye markeder
Fra startup til scale up
Tverrfaglighet
Finne lønnsomme nye forretningsmuligheter

Anbefalt litteratur:

Langsiktige muligheter i hav – hva er de, og hvordan jobber dere for dem? De langsiktige mulighetene ligger i teknologioverføring fra petroleumsbransjen inn i beslektede næringer. Her har vi en aktiv rolle både gjennom forretningsutviklingsprogrammer og direkte kobling mellom selskaper og bransjer

Jeg tenker utenfor boksen og har god fantasi, noe som kan resultere i nye retninger som ikke var tenkt på tidligere.

Kai Stoltz