<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0807: Samfunnsforståelse og kunnskap om verden

Expørt: Hanne Skartveit

Politisk redaktør

fra VG

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, som har jobbet i avisen i snart 30 år. Hanne er utdannet jurist, med en master i internasjonal politikk fra SAIS, Johns Hopkins University. I samtalen snakker de om årene i USA, hvordan jus har blitt en viktig del av hennes journalistiske arbeid, og politiske valg.  

Noen kjappe med ekspørt Hanne Skartveit

Dette lørner du:

Nye digitale dilemmaer

Data som nasjonal ressurs

Algoritme som styringsverktøy

Norges unike posisjon og muligheter

De nye jobbene

Anbefalt litteratur:

Yuval Harari

Det hører kanskje svulstig ut, men jeg tenker mye på verden, og hvor vi er på vei. Jeg har tenkt mye på verdens økonomien i det siste, og synes det er rart at børsene går opp mens realøkonomien i lyset av korona går ned. Jeg tenker også på hvilken verden vi overlater til barna våre. Vi lever i ei tid med enorme forandringer.

Hanne Skartveit