<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0811: Blikket ut

Expørt: Atle Hamar

Direktør

fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Atle Hamar, om endringskompetanse og mulighetene i digitalisering. Samtalen belyser å kunne forstå sammenhengen mellom samfunn, mennesker og teknologi, og menneskets sentrale rolle i utviklingen. Atle har jobbet med politikk og forvaltning hele livet. Av kollegaer blir han kalt en entreprenør for staten! 

 

Noen kjappe med ekspørt Atle Hamar

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Jeg mener vi kan lære ekstremt masse av historien. Jeg har nylig lest tre bøker som handler om borgerkrigen i Spania på slutten av 30-talet. Det som forårsaket borgerkrigen ser vi tendenser til i dag. Stor grad av ytterliggående radikalisering – på begge sider. Bøkene skildrer hvor galt det kan gå når polariserende krefter får overtaket. De bekrefter at vi trenger engasjerte politikere både lokalt og nasjonalt som bidrar til en god samfunnsdebatt med et godt debattklima der gode argumenter vinner fram.

Jeg har jobbet i staten hele livet, i politikk og forvaltning, og har alltid likt fart, endring og utvikling.

Atle Hamar