<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HOSPITALITY

#0816: Et kurs og konferansehotell under Covid pandemien

Expørt: Tord Moe Laeskogen

Hotelleier

fra Sundvolden Hotel

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tord Moe Laeskogen, som er hoteleier hos Sundvolen hotel. Sundvolen hotel ferdigstilte nylig en av deres største investeringer, "Sundvolden Hall".  Det er krevende å investere midt i korona, men denne investeringen har gjort det mulig for hotellet å skape gode gjesteopplevelser som også er trygge når det kommer til smitte, nye hygienekrav og dermed rasjonalisere driften. Tord forteller hvordan hotellet flere ganger har måttet omstille seg etter omstendigheten, enten det er å omgjøre hotellet til sykehus, slik de gjorde under SARS pandemien, eller til et mottakssenter slik de gjorde under 22. juli tragedien.

Noen kjappe med ekspørt Tord Moe Laeskogen

Hvem er du, personlig og faglig 

Jeg anser meg selv for å ha integritet, men er krevende og liker å spørre «hvorfor»?  Jeg synes det er spennende å lære nye ting og lar meg inspirere av mennesker/ildsjeler som brenner for en god sak, om det er miljø, demokrati, og næringspolitikk. 

Hvilke interessante nye dilemmaer oppstår i ditt innovasjonsfelt?
Kjedetilhørighet og ønsket om å være et frittstående familieeid hotell, samt eierstruktur i familiebedrift; skal den arves eller skal det en industriell eier inn?

Dine beste tips til andre lignende selskaper?
Som den av de Historiske Hotelle og Spisesteder samarbeider vi for å skape den beste service opplevelsen.  Det gjør vi gjennom å dele kunnskap og på en ærlig og utfordrende måte.

Viktigste nye perspektiver fra Covid.
Det viktigste jeg har lært, er at man aldri skal legge alle eggene i en kurv, og at man alltid må han en plan B.

Dette lørner du:

Hybridkonferanse
Smittevern i ny drakt
Teknologi for effektiv smittevern under og etter Covid 
Ny digital og fleksibel strategi 

Anbefalt litteratur:

www.sundvolden.no

Enten må vi utvikle eller avvikle.

Tord Moe Laeskogen