<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0818: Ungdomspanel om statens rolle i det grønne skiftet

Expørt: Ane Breivik, Synnøve Kronen Snyen og Edel- Marie Haukland

Leder / Nestleder

fra SU / KrfU / Unge Venstre

Med lørner Silvija Seres

Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk Konferanse 02: Ungdomspaneler om fremtiden! Det er den andre minikonferansen i en serie på ti konferanser om fremtidsrettet politikk for Norge. Denne gangen er vi så heldige å få snakke med engasjerte ungdomspolitikere i tre ulike paneler.

I panelet møter vi Ane Breivik (Unge Venstre), Synnøve Kronen Snyen (Sosialistisk Ungdom) og Edel- Marie Haukland (KrFU). Samtalen ledes av Silvija Seres.

Noen kjappe med ekspørt Ane Breivik, Synnøve Kronen Snyen og Edel- Marie Haukland

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi