<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0826: En ny politikk for neste generasjon

Expørt: Astrid Hoem

Ny innstilt leder

fra AUF

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med ny innstilt leder i AUF, Astrid Hoem. I samtalen snakker de om hvordan vi kan bygge samfunnet vårt slik at alle får gode møteplasser, selv om vi møter mindre mennesker i hverdagen. Og hvordan vi skal sikre at vår generasjon får de samme mulighetene som generasjonene før oss. Et av hennes viktigste prosjekt det siste året er AUFs prinsipprogram som skal vedtas i oktober.

Noen kjappe med ekspørt Astrid Hoem

Hvem er du, personlig og faglig? 

25 år. Nestleder i AUF. Innstilt som leder. Vokst opp i Kristiansund midt mellom havet og industrien som har formet mitt engasjement.    

Hva leverer din organisasjon, enklest?  

Sosialdemokratisk politikk og et sted å engasjere seg  

Hva er du god på?  

Jobbe med gjennomslag, samarbeide med mennesker og sette meg godt inn i saker jeg jobber med 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden, for deg? 

Hvordan vi kan bygge samfunnet vårt slik at alle får gode møteplasser, selv om vi møter mindre mennesker i hverdagen. Og hvordan vi skal sikre at vår generasjon får de samme mulighetene som generasjonene før oss.  

Noen interessante nye dilemmaer, fra ditt ståsted? 

Ny generasjonskontrakt. Vår generasjon har færre muligheter enn generasjonene før oss. Politikken må fikse opp i det.   

Hvem inspirerer deg?  

AUFere som hver eneste dag våkner og lurer på hvordan de kan forandre verden.  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?  

 Jeg vil anbefale alle å lese boka et lite liv. 

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 

AUFs prinsipprogram som skal vedtas i oktober. 

Tips til modernisering i din sektor? 

Jeg tror man alltid må gjøre det mest mulig lavterskel å komme med politiske innspill.  

Har Norge noen unike muligheter? 

Norge har ekstremt mange unike muligheter. Kompetanse og kapital i møte med grønn omstilling. Naturen rundt oss. Industrien vi allerede har bygget. 

Beste overraskelse fra Covid-19? 

Jeg har funnet ut at jeg er ekstremt dårlig på å bake surdeigsbrød. Men på den positive siden fikk jeg sett alle Jane Austen filmene. 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?   

Ja. 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?   

Enten så går det bra, eller så går det over. 

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Jeg vil anbefale alle å lese boka, Et lite liv.

Er det markedet eller politikken som skal løse klimakrisen? Spør hun, og hevder det er et politisk ansvar. Vår generasjon har færre muligheter enn generasjonene før oss. Politikken må fikse opp i det.

Astrid Hoem