<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0922: Intensivsykepleie

Expørt: Paula Marie Elisabeth Lykke

Leder

fra NSFLIS

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Paula Marie Elisabeth Lykke som er leder i Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS). Hun snakker om hva intensivmedisin er, hva er den tradisjonelle rollen til en intensivsykepleier er og hva er fremtidsrollen til en intensivsykepleier slik Lykke ser det vil bli. De diskuterer hva Coronaen har endret i intensivmedisinen og hvor kan man være teknologioptimist i intensivavdelingen. Teknologien kan bli en hemsko hvis den er feil introdusert eller feil anvendt, men på andre områder kan det være livsendrende.

Noen kjappe med ekspørt Paula Marie Elisabeth Lykke

Hvem er du, personlig og faglig? 
Intensivsykepleier mor, kjæreste og venninne 

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen? 
Beredskap er viktig, og samarbeid øker gjennomføringskraften, for eksempel anestesi og operasjon og at ledere er de viktige

Hva er essensen av det du gjør  jobben?   
Fagpolitisk påvirkning(informasjon fra grasrota) og medlems arbeide, på avdeling redde liv, som jeg ikke gjør akkurat nå 

Hvorfor er oppdraget ditt spennende
100 nye utdanningsstillinger, det nytter å strategisk for faget 

Hvilke muligheter ser du? 
Få en norm/retningslinje som sikrer intensivkapasitet og kompetanse 

Hvilke utfordringer ser du? 
Norges økonomi fremover- og de ressurser HF får til å drive sykehus fremover- sparing, hva sparer man på kompetanse og beredskap fordi det er ikke inntektsgivende- hele forløpet er sykepleie viktig for på alle plan forebyggende- behandlende funksjon. Fall, munnhelse, ernæring, vaksine, hygiene etc. 

Norges unike posisjon og muligheter – felleskap (åpenhet og tillit) eller fokus (på hva)? 
Solidaritet/ går i takt- rikt land, gode muligheter, men for å være et rkt land, oppleves ikke slik verken på lønn, faglige muligheter, julebord(betaler selv), drift- økonomi-HR, oppleves ikke som om vi er verdensledende- men vår kompetanse er høyere enn i andre europeiske land- for eksempel kongress i utlandet 

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?   
Forskjellen by og distrikt?  

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 
Press på de som står i tjenestene det at vi har bedt om å utdanne flere intensivsykepleiere- har allerede stått på jobbet flere dager, flyttet og eller fått utsatt ferie, utsatt for smitterisiko, vikarer etc- må be mine kollegaer om å IGJEN gjøre en ekstra innstas- uten å få noen form for kompensasjon, de nye studentene må ikke føle at de er til belastning, deltid og heltid for eksempel intensivsykepleier saksøkt for å kreve heltid,  

Dine viktigste prosjekter siste året?
Utdanningsstillinger, få kompetanse knyttet til HPR nummer jfr. Jordmødre, og en "standard for intensivmedisin" 

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Sykepleiere? Intensivsykepleiere? Faggruppen? 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Ja ved å forvalte det man har av kompetanse største utgiften på en avdeling er de ansatte... 

Dette lørner du:

Respiratorer
Prioriteringer
Intensivavdelingen
Covid pandemien

Anbefalt litteratur:

Kohts bok, eller Hvis døden har tatt noe fra deg så gi det tilbake skrevet av Naja Marie Aidt

Det er ikke alle som kan reddes med intensivsykepleie, for det er ikke alltid livet står til å redde. 

Paula Marie Elisabeth Lykke