<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0926: Intensivsykepleier i distriktene

Expørt: Eva Tharaldsten

Intensivsykepleier

fra Hammerfest sykehus

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Eva Tharaldsteen, som er intensivsykepleier ved Hammerfest sykehus. Hun forteller oss hvordan det er på et sykehus i distriktet som har både intensivkapasitet, men som har dette fordelt på et større geografisk område. Tharaldsteen forteller at selv som et mindre sykehus ute i distriktet, får også de til mye, og spesielt er de blitt dyktige når det kommer til å samarbeide.

Noen kjappe med ekspørt Eva Tharaldsten

Hvem er du, faglig og personlig?
Jeg er Intensiv sykepleier ved Hammerfest sykehus, på intensiven. V i er en intensivavdeling med 11 intensivplasser hvor 5 av disse er oppvåkningsplasser. Vi er 39 ansatte i ulike % stillinger
Jeg er utdannet spesialist sykepleier ved Elverum sykepleierhøgskole, int.utdanning  ved Finnmark sykepleierhøgskole (intern utdanning )
Videreutdanning i smertebehandling. jeg har også veiledingsutdanning og master i spesialist pedagog Uit
Hobby: friluftsliv og Hytteliv 
Jeg er født og oppvokst på Tynset, dro til Finnmark rett etter endt spl.utd.på Elverum på 1990, og siden har jeg vært der. Har to barn, et bonus barn og tre bonus barnebarn, jeg er en intensivsykepleier med 30 års ansinitet og lære fortsatt noe hver dag i dette givende yrke
 
Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?
At selv om vi er små sykehus i distrikt, så får vi ting til, spesielt når det gjelder å samarbeide
 
Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen? 
Å være i forkant og forberedt så godt som man kan og hvor viktig det er å holde avstand og sprite hender.
 
Hva er essensen av det du gjør på jobben?   
Å drive stell og behandle av alvorlige og kritisk syke, men også å være en medspiller i et team som utgjør en fin og trygg arbeidsplass.
 
Hvorfor er oppdraget ditt spennende? 
Fordi det er stadig nye utfordringer, noe som er positivt, jeg hjelpe syke pasienter som er givende. 
 
Hvilke utfordringer ser du? 
Holder vi oss friske, og kan unngå langvarige sykmeldinger, har vi mulighet og større kapasitet til å ta i mot flere pas.som trenger intensivbehandling.
 

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med? 
Husk å hold avstand og vask/sprit hender

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 
At personale blir syk eller at personalet blir satt i karantene 
 
Dine viktigste prosjekter siste året?
Det må være å ha fått de ulike prosedyrene på plass ifht. Covid pandemien og intern opplæring 
 
Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Vi har ferdige traller med utstyr som er klare og kan kjøres inn på en kohortavdeling eller inn til enkelte rom. Prosedyrene ligger lett tilgjengelig på våres intranettside så vi er mye mer forberedt nå. 
 

Dette lørner du:

Internopplæring for sykepleiere  
Intensiv sykepleie 
Distrikt helsevesen  
Viktigheten av god hygiene  

Anbefalt litteratur:

https://www.alnsf.no/inspira

Teknologien er med på å forlenge våre liv, men som du sier, så tror jeg ikke og håper jeg ikke at vi kommer dit hvor at våre varme hender blir overflødige

Eva Tharaldsten