<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BOOKS

#0933: Grønn vekst for det 21. århundre

Expørt: Per Espen Stoknes

Forfatter

fra Grønn vekst for det 21. århundre

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med forfatter bak boken, Grønn vekst i det 21. Århundre, Per Espen Stoknes. Samtalen reflekterer rundt hvordan vi kan endre retningen på økonomien og markedsutviklingen så vi ender opp med en sunn økonomi innen 2030. Boken gir et innblikk i et nytt og bærekraftig vekstparadigme som styrker håpet om å få til et helt nødvendig grønt skifte i både norsk og internasjonal økonomi. 

Noen kjappe med ekspørt Per Espen Stoknes

 

 1. Når ble boken skrevet, og hvorfor?

Siden 2013 har jeg undervist på BI Executive i Grønn Vekst, og denne boka gir høydepunktene fra disse programmene på en systematisk måte, noe som ikke har vært tilgjengelig før verken i norsk eller internasjonal litteratur.

 

 1. Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

Hvis vi ikke klarer å forestille oss, og fortelle om, en blomstrende, dynamisk, bærekraftig verden på en overbevisende måte, så klarer vi nok ikke heller å bygge den.

 

 1. Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Fordi vekst-debatten ofte sporer av i skyttergraver hvor man er enten for eller mot (olje / BNP / forbruk), mens det som trengs er en nyansering av vekst-begrepet og måten vi måler endringstakten på veien mot en reelt sunn økonomi. 1. Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

At endringene kan - tross all vår innsats - gå for sakte uansett, slik at alt kamp for økt endringstakt i markedsøkonomien kan likevel være forgjeves ift jordsystemenes non-lineære tippepunkter.

 

 1. Hva har du ombestemt deg om?

Jeg pleide å være mot olje og økonomisk vekst, mens jeg nå er for reelt grønn vekst i alle næringer, inklusive petroleumsbaserte verdikjeder.

 

 1. Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

Selskapet "Toast Ale” som lager ny fersk øl fra matavfall som dagsgamle brød og brødrester.

Solar Sisters som lærer fattige kvinner om entreprenørskap gjennom salg og vedlikehold av desentrale solstrøm-systemer i områder uten strømnett.

Selskapet DesertControl som kan regenerere ødelagt jordsmonn, slik at man kan vinne tilbake og fornye ødelagte jord- og skogarealer.  1. Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

At “vekst” og “forbruk” ikke er én ting, men at vi må skille mellom grå, grønn og sunn former for vekst, fordi dette kan gi oss en felles forståelse og retning på tvers av gamle, 1900-talls ideologiske skillelinjer. 1. Velg et kort favorittsitat fra boken.

“Prosessen starter nødvendigvis i vår psyke, ikke bare ved at vi forestiller oss den økonomiske veksten på nytt, men også ved at vi ser på selve kapitalismen med nye briller.” (s.66) 1. Hvilke andre lignende bøker bør folk lese, evt se?

Martin Stucthey et al (2016) A Good Disruption

Kate Raworth (2017) Doughnut Economics

På norsk: Anne Sverdrup-Thygeson (2020) På Naturens Skuldre 1. Ditt neste bokprosjekt?

Rewilding the Western Psyche (indre og ytre fornyelse og bærekraft)

Martin Stucthey et al (2016) A Good Disruption

Kate Raworth (2017) Doughnut Economics

 

På norsk: Anne Sverdrup-Thygeson (2020) På Naturens Skuldre 1. Ditt neste bokprosjekt?

 

Rewilding the Western Psyche (indre og ytre fornyelse og bærekraft)

Dette lørner du:

Grønn vekst 

Klima 

Omstilling 

Missions 

Økosystem 

Bærekraft 

Anbefalt litteratur:

Martin Stucthey et al (2016) A Good Disruption

Kate Raworth (2017) Doughnut Economics

Jeg ønsker å forene miljøhensyn og økonomisk hensyn i en engasjerende fremtidsfortelling. Å skape et troverdig fremtidsbilde

Per Espen Stoknes