<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BOOKS

#0943: Notatet - fra flau til profesjonell lærer

Expørt: Simen Spurkland

Lærer og forfatter

fra Notatet - fra flau til profesjonell lærer

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med lektor og forfatter av boken, Notatet - fra flau til profesjonell lærer, Simen Spurkland. Boken er en personlig reise, med ønske om å formidle en stolthet over yrket som lærer. Den fungerer som et bidrag til styrking av profesjonen, og ble skrevet fordi Simen mente en slik bok manglet da han selv tok lærerutdanningen.  

 

Noen kjappe med ekspørt Simen Spurkland

Når ble boken skrevet, og hvorfor?  

Boken ble på en måte påbegynt 3. august 2001, men i hovedsak skrevet 2018 til 2020. Skrevet fordi jeg opplevde å ha noe å bidra med om tema. 

 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?  

En stolthet over yrket lærer og et bidrag til styrking av profesjonen. 

 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?  

Fordi jeg nå har opparbeidet meg nok erfaring og kunnskap til at den gir mening. 

 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?  

At læreryrket som profesjon må jobbe med å fungere profesjonelt i hverdag og utvikling.  

 

Hva har du ombestemt deg om?  

Jeg er ikke lenger flau over å være lærer. 

 

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?  

Dropp tentamen og dropp lekser, sørg for at hver elev opplever at du liker dem og vær bevisst din domenespesifikke kompetanse.  

 

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?  

At man kun er et menneske, feiling er en del av utviklingen. 

 

Velg et kort favorittsitat fra boken:  

He who understands - teaches.  

 

Ditt neste bokprosjekt?  

Er frustrert over alle bøkene som skrives om hvor forferdelig det digitale er, så en bok som viser hva som er bra, viktig og mulig. 

Dette lørner du:

Innovasjon 

EdTech 

Utdanning 

Læreryrket 

Digitalisering 

Anbefalt litteratur:

Jeg anbefaler å se Most likely to succeed.  

Man må huske på at man kun er et menneske, og feiling er en del av utviklingen

Simen Spurkland