<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BOOKS

#0942: Endringsnøkkelen

Expørt: Jon Fredrik Alfsen

Partner og forfatter

fra Impaktor

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med partner i Impaktor og forfatter bak boken, Endringsnøkkelen, Jon Fredrik Alfsen. Dette er en rykende fersk bok som går i trykk denne uka, og som skal fungere som et verktøy for endringsledelse med fokus på kunnskap om hvordan man gjennomfører gode prosesser. 

Noen kjappe med ekspørt Jon Fredrik Alfsen

Dette lørner du:

Endringsprosesser 

Endringsledelse 

Ledelse 

Litteratur 

Fagbok 

Anbefalt litteratur:

Veldig mye endringslitteratur, men veldig glad i en gammel klassiker «Who moved my cheese» av Spencer Johnsen. 

Det er mye kunnskap på hva som kjennetegner gode prosesser og hvorfor det er viktig. Vi ønsker å supplere etablert kunnskap med i større grad å beskrive hvordan vi kan gjennomføre gode prosesser

Jon Fredrik Alfsen