<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0945: Deling og gjenbruk av forskningsdata

Expørt: Jan Magnus Aronsen

Førsteamanuensis

fra OUS

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker, Silvija Seres, med førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, Magnus Aronsen om verdien av data. Aronsen er leder for utvalg som utreder hvordan forskningsdata fra offentlig finansiert norsk forskning kan deles og gjenbrukes mer. Han er opptatt av hvordan forskningspolitikk kan legge til rette for god kvalitet og samfunnsnytte av forskning i et bredt perspektiv.  

Noen kjappe med ekspørt Jan Magnus Aronsen

Dette lørner du:

Teknologi 

Data og etikk 

Forskningsdata 

UiO 

Forskning 

 

Datadeling vil kunne både gi langt raskere kunnskapsproduksjon i selve forskningssystemet, men også kunne utnyttes i næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnet ellers,

Jan Magnus Aronsen