<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BOOKS

#0947: #Slavetech

Expørt: Catharina Drejer

Author

fra Tankesmien Skaperkraft

Med lørner Silvija Seres

In this episode of #LØRN book club Silvija Seres has invited the author of the book, #Slavetech – a snapshot of slavery in a digital age, Catharina Drejer. The book was published in 2018 by Frekk Forlag and is co-written with Kevin Bales. We look at the meaning of modern slavery, and the conversation highlights that if our understanding of slavery is rooted in the past we miss the terrible crimes that may be happening right in front of us. Today, many of these abuses take place in cyber-space, a shadowy digital world beyond our laws and human rights conventions.

Noen kjappe med ekspørt Catharina Drejer

Tittel:Stipendiat (søker opptak i PhD program) og høyskolelektor på faget ‘det moderne slaveri’ ved Høyskole for Ledelse og Teologi.  

Utdanning: Sosionom, MA Slavery & Liberation.  

Hobby:  Lage mat for venner og familie, ta en tur i naturen, se på dokumentarer som HUMAN og WOMEN.  

Boknavn, forlag og år:#Slavetech - a snapshot of slavery in a digital age, Frekk Forlag, 2018. 

 

Når ble boken skrevet, og hvorfor? 

Boka ble skrevet fra 2016 og publisert i 2018. Jeg ville gjerne sette lys på hvordan digitale teknologi påvirker menneskehandel og slaveri i dag. Både på det positive og negative.  

 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken? 

At “tech” ikke er en silver bullet og at selv om det framstår i media som THE solution til alle slags problemer, så er det ikke det. Man må bruke god kunnskap for å utvikle og bruke teknologi for å løse menneskerettighetsproblemer. 

 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå? 

I 2016 var det ikke mye kunnskap om koblingen mellom menneskehandel og digital teknologi og hvordan det blir brukt for det positive og det negative (rekruttering på nett, utnyttelse på nett, bruk av sosiale medier som black mail, osv).  

 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg? 

Det er mye hype rundt om de foskjellige teknologien og jeg har funnet at det kan være litt farlig når man bare utvikle en app for eks. med gode intensjoner, men ikke har tenkt på konsekvensene (at det skal testes på mennesker som allerede er i en sårbar situasjon, at de må ha et liv etter funding is being pulled out, osv).  

 

Hva har du ombestemt deg om? 

At alle kriminele er “way ahead of us” som ofte blir kommunisert i forhold til teknologi og kriminalitet (menneskehandel).  

 

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka? 

1. at foreldre har en stor ansvar for å hjelpe ungene sine å være trygg på nett (intervju med mor til en jente some var rekruttert på sosiale medier). 

2. at internet gjør at de som er seksuelt utnyttet ikke bare har en gjerningsperson, med flere - alle de som ser på det materialet på nett - igjen og igjen.  

3. 2 overlevende av slaveri ga meg god inspill om hvordan teknologi kan brukes for å forebygger rekruttering på nett.  

 

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting? 

Gode intensjoner er gode, men kommer ikke langt med å utvikle solid teknologi som virkelig løser problemer - vi må aldri glemme at vi har å gjøre med ekte, sårbare mennesker når vi bekjempe menneskerettighetsbrudd som slaveri med digital teknologi.  

 

Hvilke andre lignende bøker bør folk lese, evt se? 

Generelt om slaveri og menneskehandel: Disposable People” by Kevin Bales (2012) - og et mer akademisk bok "From Human Trafficking to Human Rights: Reframing Contemporary Slavery" by Alison Brysk and Austin Choi-Fitzpartick (2012) 

 

Ditt neste bokprosjekt? 

Jeg er stipendiat og skal forske på bruk av Live Stream teknologi og seksuell utnyttelse av barn på nett (en form av menneskehandel . Dette kan blir ei bok. Synes at i det sosiale fagfelt vi må være flinkere til å forstår 1) digitale teknologi, 2) konsekvensene av digital teknologi for de ofrene.  

 

Dette lørner du:

Leadership  

Technology 

Slavery discussion  

Innovation 

Digital age 

 

Anbefalt litteratur:

Disposable People” by Kevin Bales (2012) 

“For too long advocates have tried to solve problems while forgetting those who carry the solutions; those who have suffered yet have survived,” - quote from the book.  

Catharina Drejer