<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0948: Hvilke premisser setter EU?

Expørt: Tobias Mahler

Professor

fra UiO

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker, Silvija Seres, om deling av forskningsdata med professor, Tobias Mahler. Han jobber ved Senter for rettsinformatikk som belyser forskning og utdanning i grensesnittet mellom IT og jus.  – Forskningsdata er viktig men krevende å dele. Som regel er det europeiske og internasjonale perspektivet minst like viktig som det nasjonale, forklarer Mahler. 

Noen kjappe med ekspørt Tobias Mahler

Dette lørner du:

Data og etikk 

Forskningdata 

Innovasjon 

Digitalisering 

GDPR 

Anbefalt litteratur:

A European Strategy for Data 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data 

 

Beste overraskelse fra Covid-19 må være at "zoomisme" har bidratt til bedre samarbeid på mange områder!

Tobias Mahler