<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0971: Bli en digital ninja, gjør læring lett!

Expørt: Merete Løland

Fagleder

fra SpareBank1

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter vi fagleder i Sparebank 1 SR-Bank, Merete Løland. Hun snakker om den viktige ”aha-opplevelsen” når man lærer noe nytt, mestringstro, og å være en endringsagent. Vi utforsker hva det betyr å være en digital ninja, som skal gjøre læring lett, med samtidig trygghet til å bevege seg utenfor komfortsonen. I en engasjerende samtale med Silvija belyser de også mulighetene som ny teknologi gjør for både læring og utvikling. 

Noen kjappe med ekspørt Merete Løland

Utdanning og hobby?

Jeg brenner for læring, teknologi, YOGA, kunst og å alltid lære nye ting og tenke nytt – en digital ninja

 

Utdanning
En av få Cand.Polit. fra Universitetet i OSLO med Hovedfag Pedagogikk med en herlig blanding av psykologi, organisasjon & ledelse OG mye pedagogikk.

Nerdet allerede da på hjernekraft, folk & teknologi – og en hovedfagsoppgave tilbake til begynnelsen av 2000 tallet med tema læring, metakognisjon, self-efficacy & studenters bruk av internett (les: teknologistøttet læring – noe litt nytt inn i studiehverdagen for omtrent 20 år siden)

 

Samtale overskrift?

Bli en DIGITAL NINJA & gjør Læring LETT!

 

SoMe tagger?

#digitalninja #sharingiscaring #learningbymaking #edtech #knowhow

 

Hvem er du, personlig og faglig? 

Engasjert, deler raust av egen kunnskap & en kreativ idemaker – blir inspirert av folk og å få til små endringer, læringens uforløste potensial – bare kjenn etter hvor tilfredsstillende det er med AHA opplevelser og det å lære noe nytt! Litt om meg – 3 barn, 3 kjæledyr og 1 mann – som alle inspirerer meg, og som lærer meg å ta vare på Nysgjerrighet, Lek & Fantasi & LæreLYST- GJØR LÆRING LETT!
 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 

SpareBank 1 SR-Bank leverer de tjenestene og produktene du og jeg trenger for å vokse og utvikle oss. Enten det er privat eller i en bedrift, bidrar vi til at du kommer i mål med huskjøpet, pensjonen eller utviklingen av bedriften.

Vår jobb er å bidra til at andre lykkes!

  

Hva er du best på?

Mine SuperPowers er kreativ nytenkning & å være en endringsagent – eller en digital ninja som utfordrer & tenker utenfor boksen! Best på å se muligheter som ny teknologi gjør for læring og utvikling. Gjøre læring inspirerende og LETT! Handler om å bygge mestringstro og trygghet hos den som skal lære – å lære noe nytt vil si å bevege seg utenfor komfort sonen – det er der læring og utvikling skjer!

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Samhandling, kreativitet, problemløsning (innovasjon) metakognisjon (lære å lære) pluss the basics – fagkompetanse og Digital kompetanse.

 

Noen interessante nye dilemmaer? 

Hva har vi EGENTLIG lært? Og hvordan har vi det Egentlig?

 

Hvem inspirerer deg?

Mitt personlige læringsnettverk og mine kollegaer - for påfyll & interessante diskusjoner

 

Arne Krokan - fordi han alltid har noen gøy refleksjoner og filtrer interessante ting som jeg kan lære av ved å følge han

 

Mary McKenna - a kickass tech entreprenør - fordi hun løfter frem grundere og fordi vi har de beste diskusjoner når vi møtes OG fordi vi begge er enige om at GULLboots er GØY!

 

Charles Jennings - fordi han løftet læring ut av klasserommet og inn i 70-20-10

 

Silvija Seres - fordi du løfter frem de norske heltene & setter læring & teknologi på agendaen

 

 

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?

Ja takk begge deler – vi trenger et faglig fundament, og bygge på med mye praksis. Vi trenger tverrfaglighet og dybde. Og mest av alt trenger vi evnen til å lære å lære.

 

Og Kan vi ikke bare snakke om læring?

Tenk tilbake til forrige gang du lærte noe? Hva er din beste læringsopplevelse? Tilbake på skolen, i dag, forrige uke, på jobb, i en diskusjon med en kollega? Læring skjer hele tiden – over alt.

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?

Helt personlig - skiftet jobb midt i en pandemi

Jobbmessig fra å gå fra Equinor hvor jeg bygget opp digital kompetanse og bidro til nytenkning og transformasjon. Satt i et tverrfaglig TEAM - hvor mitt digitale ninja tankesett - så muligheter & agerte LYNrask for å bygge en god samhandlings -og læringsarena. Til å starte en ny læringsreise sammen i et nytt TEAM med fokus på å skape verdifulle læringsopplevelser & få til lederutvikling digitalt.

 

Tips til modernisering i din sektor?

Bruk av teknologi som gjør at vi og våre kunder lykkes! Maskinlæring - Kunstig intelligens har stort potensiale – garantert et uforløst potensial i ulik teknologi – hvis vi knekker koden & gjør det relevant og verdifullt

Lære & utvikle oss sammen med kundene – gi kundene noe de ikke VET at de trenger!

Vi har mange gode eksempler på smart bruk av teknologi i Sparebank 1 SR-Bank – vi tilbyr at kunder kan søke avdragsfrihet 100% autonomt og uten bruk av mennesker, chatbot, bruk av AI til verifisering av dokumenter, virtuelle assistent til å tilby rådgivning på finansielle nøkkeltall på bank+regnskap, mobilbank

 

Har Norge noen unike muligheter? 

Vi har mye hjernekraft, vi har høy grad av tillit, vi har dugnadsånd, vi har bra utbygget teknologisk infrastruktur pluss det sies at vi er noen av de mest adaptive til ny teknologi.

 

Beste overraskelse fra Covid-19? 

Jobbskifte – bratt læringskurve, og det går faktisk helt fint å skifte jobb midt i en pandemi, bli godt tatt imot & bli en del av laget

Endringskapasitet – steppe inn som vert på digital KnowHow Edtech konferanse – når endrede pandemi betingelser slår inn

Mitt personlige digitale læringsnettverk blomstrer - der jeg får pusterom & læringsrom. De er min HEIAgjeng

 

Kan bærekraft brukes som vekstmotor? 

Ja absolutt, FNs bærekrafts mål er høyt på agendaen. SR-Bank har valgt ut tre av FNs bærekraftsmål som vi skal ha fokus på for å bidra til en mer bærekraftig verden. De tre målene som er valgt er:

  • Likestilling mellom kjønnene
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Stoppe klimaendringene

Anstendig arbeid og økonomisk vekst - Målet er i tråd med konsernets rolle som samfunnsbygger og hensikten vårt om å gi kraft til vekst og utvikling. Her gjør vi mye allerede i dag som å bidra til diversifisering av landsdelens næringsliv gjennom å støtte nye næringer og grundere gjennom Gründerhub.

GründerAcademy er ett av SpareBank 1 SR-Bank sine tiltak for å skape framtidens arbeidsplasser. Siden høsten 2015 har vi utdannet over 300 gründere, som igjen har skapt nærmere 400 nye arbeidsplasser.
I en særstilling er Boost.ai.
 

 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 

LETT! Nye måter å jobbe på, lære på og tenke på!

Digital kompetanse handler ikke bare om verktøy & teknologi. Først og fremst krever digitalisering nye måter å tenke på, jobbe på & lære på.

  • Det er et tankesett.

 

Dette lørner du:

Livslanglæring

Digitalisering 

Kompetanseendring

Anbefalt litteratur:

Hva med å løfte seg ut av konsument rollen og bli en produsent av læring? 

Lag en video, et webinar, en podcast, skriv en artikkel, del dine refleksjoner på noe du har lært, på noe du brenner for i ditt læringsnettverk & DEL!

 Mye handler om å bygge mestringstro og trygghet hos den som skal lære, å lære noe nytt vil si å bevege seg utenfor komfort sonen, for det er der læring og utvikling skjer,

Merete Løland