<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ROBOTICS

#0195: Robotisert

Expørt: Bjarte Olsen

Digital Lead Robotics and Motion

fra ABB

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Digital Lead Robotics and Motion i ABB, Bjarte Olsen, om hvordan vi kan tilby raskere og mer tilpasningsdyktig robotisering. ABB er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. I podcasten diskuterer Silvija og Bjarte hvordan robotisering vil påvirke arbeidslivet slik vi kjenner det i dag. Bjarte forteller også om hvordan det vil påvirke måten vi produserer på og leverer varer.

Noen kjappe med ekspørt Bjarte Olsen

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
I hovedsak arbeider vi med å utforme tjenester som gjør at vi kan tilby raskere og mer tilpasningsdyktig robotisering. Vi ønsker at robotene skal tilpasse seg arbeidslivet på samme måte som enhver annen kollega. De skal i størst mulig grad kunne arbeide trygt sammen med sine kollegaer og gjennom maskinlæring forstå og tilpasse seg oppgaver.

Hva er de viktigste konseptene i robotisering?
Samhandling og mulighet for å la maskinen finne det mest hensiktsmessige programmet på egenhånd. 

Hvorfor er det spennende?
Det gir mulighet for å kunne bruke roboter på steder der det ikke er bra for mennesker å være. Vi snakker om 4D - dull, dangerous, dirty og delicate.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det er en utfordring at robotisering vil erstatte en del jobber som eksisterer i dag, særlig innen disse 4D'ene. Det er noe samfunnet må være klar over og at vi som samfunn må se fremover og utforme løsninger som kan hjelpe til i denne situasjonen. Både hvordan utdanning innrettes og hvilke ordninger som kan være med å avhjelpe situasjonen for de som ikke har mulighet til å delta på samme måten i arbeidslivet fremover.

Dine andre favoritteksempler på robotisering internasjonalt og nasjonalt?
Internasjonalt er det robot-hundene som Boston Dynamics jobber med for blant annet det amerikanske forsvaret. De samhandler på egenhånd og løser oppgaver som de ikke er direkte programmert til. Nasjonalt jeg vil trekke frem det som er gjort på Bryne. Et behov for å effektivisere produksjonen av trillebårer la grunnlaget for et lite industrieventyr når det gjelder utvikling og produksjon av lakkeringsroboter. Disse finnes i alle verdensdeler og de lakkerer alt fra innsiden av en iPhone til store industrimotorer og flydeler.

Hvordan pleier du å forklare robotisering?
Den enkleste forklaringen er at det er maskiner som setter oss i stand til å produsere på en mer bærekraftig måte.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
I Bryne på Jæren sitter det et kunnskapsmiljø på omtrent 70 personer som har designet og fortsatt designer roboter som er verdensledende på lakkering. 

Viktigste poeng om robotisering fra vår samtale?
Økt robotisering vil endre deler av arbeidslivet fremover, men det er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling i måten vi produserer og leverer varer. 

Dette lørner du:

Roboter Nye jobber Fremtidsperspektiver
Vi ønsker at robotene skal tilpasse seg arbeidslivet på samme måte som enhver annen kollega. Det gir også mulighet for å kunne bruke roboter på steder der det ikke er bra for mennesker å være. Vi snakker om 4D - dull, dangerous, dirty og delicate. Bjarte Olsen