<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: NETWORK

#0196: Digitalt og trådløst

Expørt: Trygve Harvei

Digital Technology Lead, Oil & Gas and Chemicals

fra ABB

Med lørner Karianne Melleby

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Digital Technology Lead, Oil & Gas and Chemicals i ABB, Trygve Harvei. Trygve sin teknologiinteresse kan spores tilbake til månelandingen i 1969 på TVen i stua. I dag jobber han i ABB med industrielle IT-systemer for å gjøre store, komplekse operasjoner om til sikre og lønnsomme arbeidsplasser gjennom å orkestrere elektro, automasjon og IT. I episoden forteller han om de viktigste konseptene innen trådløs teknologi, hvordan man får alle de smarte dingsene til å samhandle i systemer, samt og batteridrevet og trådløs teknologi for sensorer og 5G.

Noen kjappe med ekspørt Trygve Harvei

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i trådløse systemer?
Teknologi-interessen ble til hovedfag og jobb i ABB med temaet «digital industriell kommunikasjon» gjennom å vokse opp i et par-tre tiår med voldsom utvikling og engasjement i forskning, utvikling og kommersialisering av digitale systemer.

Hva er de viktigste konseptene innen trådløse systemer?
Det at industrielle IT-systemer kan gjøre store, komplekse operasjoner til å sikre lønnsomme arbeidsplasser gjennom å kombinere elektro, automasjon og IT er for meg fascinerende. Det er basisen i ABB-kunnskapen og produktene som igjen er drivkraften i digitaliseringsinnsatsen som gjøres.

Hvorfor er det spennende?
Fordi jeg som 50 åring har en mulighet til å oppleve masse av det som ble beskrevet gjennom science fiction-litteraturen som virkelighet.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Den største drivkraften for å utvikle og ta i bruk trådløse systemer er områdene underholdning og hverdagsliv, og ikke til omvandling av energisystemer i fornybar retning eller forenkle verdikjeder. Slik at man unngår unødig transport og store lager, og produksjon med mye svinn.

Dine egne prosjekter innen trådløse systemer?
Et prosjekt som jeg synes viste muligheter i IoT og trådløse systemer var når vi fikk i oppdrag å overvåke doriske søyler og antikke bygninger i Italia under geologiske undersøkelser. Det resulterte i en «GeoVib», hvor vi benyttet en MEMS-sensor fra harddisker til 7 euro i et «dorull design» med industriell radio og fikk den sertifisert som en geofon.

Dine andre favoritteksempler på trådløse systemer internasjonalt og nasjonalt?
På vei mot autonomi har vi i ABB demonstrert fjernstyring av roboter med haptic feedback gjennom tidligere versjoner av 5G-nettet. Det viser at potensialet med digitalisering og koblingen mot virkeligheten har kommet langt og utvikler seg fort.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har et veldig sterkt miljø på radio og kryptering rundt forsvarssystemer, og det er helt unikt. Miljøet på NTNU i Trondheim er også veldig sterkt og mange av basisteknologiene for sensornettverk er utviklet der.

Et favoritt trådløst-sitat?
Why use a hammer when you can use a jammer?

Viktigste poeng om trådløse systemer fra vår samtale?
Radio-ressurser er en viktig naturressurs som i form av trådløse systemer er drivkraft i digitalisering og IoT. Batteridrevet trådløsteknologi for sensorer og 5G vil gi oss nøkkelen for å kombinere sensorer, IT-systemer med industrielle og kommersielle bruksområder som angår oss alle.

Dette lørner du:

Digitalisering IoT Sensorteknologi 5G

Anbefalt litteratur:

Et søk på «5G explained»
Radio-ressurser er en viktig naturressurs som i form av trådløse systemer er drivkraft i digitalisering og IoT. Trygve Harvei