<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0271: Too big to fail?

Expørt: Ronny Liverød

Forretningsutvikler

fra AF Gruppen

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forretningsutvikler i AF Gruppen, Ronny Liverød, om hvorfor det er viktig å skape rom for utvikling. Silvija og Ronny diskuterer innovasjon som satsningsområde i næringslivet, og reflekterer rundt hvorfor bedrifter ofte tilnærmer seg innovasjon som noe man ikke har helt tid eller råd til. Ronny forteller også om hvorfor det tar lengre tid å bygge en skyskraper i dag enn da de bygget Empire State Building. 

Noen kjappe med ekspørt Ronny Liverød

Hva fokuserer du på innen byggtech?
Det kommer så mange nye muligheter i dag. Vår bransje er såpass fragmentert at det som vil endre oss er de som klarer å binde alle delene sammen igjen og levere et mer helhetlig produkt og fokus til kunden.

Hvorfor er det spennende? 
Det har mulighet til å endre hvordan vi bygger bygg og det gjør at bransjen tiltrekker seg helt nye typer mennesker. Vi kan forhåpentligvis ende opp med et bedre produkt.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At det tar lengre tid å bygge en skyskraper i dag enn da de bygget Empire State Building. Verdien på det vi bygger er så stor at vi ikke tør å eksperimentere, og derav ikke utvikler oss selv eller produktet for kunden.

Dine egne prosjekter siste året?
Jeg arbeider i all hovedsak med å koble sammen løsninger og problemer.

Dine andre favoritteksempler på bygg -tech internasjonalt og nasjonalt?
Katerra.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Å utvikle evnen til kritisk refleksjon, klare å se på problemstillinger fra andre vinkler og evne å avlære ting man ikke lenger trenger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Jeg tror at vår modell, for et egalitært samfunn, gir oss en helt unik posisjon. Siden vi har en langt større del av befolkningen som evner å stille kritiske spørsmål og tilpasse seg nye måter å jobbe på.

Et favoritt byggtech-sitat?
Ship files, not parts.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Se holistisk på bransjen vår.

Dette lørner du:

Byggteknologi Innovasjon Digitalisering

Anbefalt litteratur:

World Economic Forum sitt scenario for the future of construction
Verdien på det vi bygger er så stor at vi ikke tør å eksperimentere, og derav ikke utvikler oss selv eller produktet for kunden. Ronny Liverød