<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0274: Bygg for fremtiden

Expørt: Jannicke Birkevold

CEO

fra DNB ID Solutions

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i DNB ID Solutions, Jannicke Birkevold, om hvordan nye måter å leve livene på kan ivaretas i våre nye bygninger. De diskuterer behovet for grønne lunger i bymiljøet og i nærheten av sentrumsområdene, og hvordan teknologisk innovasjon kan høyne kvaliteten i prosessene til nye byggeprosjekter, for eksempel ved at politikerne kan få oppleve VR-skisser i tidlig prosjektfase og bedre se hva de vedtar. Videre går samtalen inn på hva for behov som det er viktig at blir dekket i samfunnet, når byutviklere og byggebransjen leder an i utviklingen, og bygger for fremtiden.

Noen kjappe med ekspørt Jannicke Birkevold

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i bygg-tech?
Jeg synes det er spennende å se hvordan nye måter å leve livet på kan ivaretas i bygningene våre (både privat og på jobb). Jeg er også opptatt av byutvikling og av å bevare grønne lunger som Ekebergsletta.

Hvorfor er det så spennende?
Husene vi bor og jobber i, er en viktig del av livet og spiller en stor rolle for hvordan vi trives og har det.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Hva er best for samfunnet versus enkeltpersoner? For eksempel når det gjelder utbygging i byene: Kan vi gjøre dette smartere? Eks.: Alle nye byggeprosjekter bør levere VR-skisser, slike at politikerne bedre kan se hva de vedtar.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har vært engasjert i prosjektet «Ekebergsletta for Alle».

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Digital kompetanse er helt grunnleggende og er noe alle må tilegne seg i fremtiden. Det er også viktig å kunne uttrykke seg kreativt, forstå komplekse sammenhenger og kontinuerlig videreutvikle sin empati og intuisjon.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi har en kultur hvor vi er trygge, kombinert med at vi ikke har for mye respekt for autoriteter – det gjør oss kreative og i stand til å skape.

Har du et favorittsitat?
«Sjømannen ber ikke om medvind – han lærer seg å seile».

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Vi har så vidt begynt å forstå hvordan digitaliseringen vil forandre måten vi lever livene våre på. Byutviklere og byggebransjen må teste ut, lære og – og lede an i utviklingen.

Dette lørner du:

Fremtid Digitalisering Behov
Vi har så vidt begynt å forstå hvordan digitaliseringen vil forandre måten vi lever livene våre på – her må byutviklere og byggbransjen teste ut, lære og være i front av utviklingen. Jannicke Birkevold