<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0275: Virtuelle gjerder

Expørt: Oscar Hovde Berntsen

Gründer og CTO

fra Nofence

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Gründer og CTO av Nofence, Oscar Hovde Berntsen, om et bærekraftig landbruk og norsk beite-teknologi. Nofence har utviklet et system for digital inngjerding av beitedyr i landbruket, som gjør det enkelt å gi dyrene tilgang til gode og varierte beiter. I podcasten forteller Oscar om hvordan verdens første virtuelle løsning for inngjerding fungerer. Han deler også av sine erfaringer om hvordan løsningen bidrar til dyras velferd.

Noen kjappe med ekspørt Oscar Hovde Berntsen

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør er å spille på lag med våre kunder og deres dyr. Måten vi forsøker å gjøre det på er å hjelpe kundene med å bruke det vi har utviklet og lytte til hvordan vi kan lage bedre løsninger.

Hva fokuserer du på innen mat-tech?
Å få matproduksjon til å foregå på best mulig måte av hensyn til jorda, dyra og kapitalismen. Dette er fokuset vårt. Det er slik at dersom bærekraft skal bli en realitet, så må det være økonomisk lønnsomt i en verden der forbrukeren krever lav pris på maten.

Hvorfor er det spennende?
Det oppleves som at vi virkelig forandrer verden.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
I tilfeller der tekniske løsninger er klare og åpenbart noe markedet ønsker, men standarder i etablerte systemer og lovverk setter begrensninger.

Dine egne prosjekter siste året?
Jeg har et gammelt fjøs som jeg flikker på og i løpet av året satser jeg på å fornye geiterommene. Etterpå gleder jeg meg til å se litt nærmere på noen nye ideer som surrer i bakhodet.

Dine andre favoritteksempler på mat-tech internasjonalt og nasjonalt?
Jeg har vært fascinert av hvordan melking skjer automatisk. Dette er teknologi som kyrne faktisk trives med å bruke, men det triste med det er at dyra i mindre og mindre grad får være på beite.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
De som evner å komme opp med uventede løsninger vil gjøre det godt, til og med i fremtiden. For å greie det hjelper det med praktisk erfaring og bred forståelse. I tillegg til dybdeforståelse innen et smalt felt. Jeg er redd for at den oppvoksende generasjon blir veldig hjelpeløse av at alle ting bare fungerer.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en kultur i Norge, kall det gjerne bondekultur, der det å klare seg selv stikker dypt i oss. Jeg håper virkelig at dette er en side av kulturen som vi greier å beholde i fremtiden.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Jeg har lyst til at folk skal forbinde Nofence med god dyrevelferd, ressursutnyttelse og bærekraft. Det motiveres vi av.

Dette lørner du:

Beiteteknologi
Bærekraft
Dyrevelferd

Anbefalt litteratur:

Allan Savory sin TED Talk 
Klimasmart landbruk av Reidar Almås
Når gjerder ikke lenger er noe å tenke på i dyreholdet, så oppstår nye tanker og innovasjoner hos bønder. Dyras føtter erstatter i ytterste konsekvens kostnaden med å høste fôr i Brasil, og frakte det inn i et fjøs i Norge. Oscar Hovde Berntsen