<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0277: Grønn husdyrmøkk

Expørt: Trond Lund

Head of Business Development

fra N2 Applied

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of Business Development i N2 Applied, Trond Lund, om teknologi som bruker fornybar energi og øker nitrogen-innholdet i husdyr-møkk og biorest fra biogassanlegg. Gjennom podcasten lærer vi mer om ammoniakk-utslipp, som er en av de viktigste kildene til luftforurensning globalt. Trond forteller også om hvordan bønder kan gjøre bruk av N2 Applied sin teknologi, som en måte å optimalisere gjødselen i landbruket på, og oppnå gunstigere avling på jordet.

Noen kjappe med ekspørt Trond Lund

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi utvikler teknologi som bruker fornybar energi og øker nitrogeninnholdet i husdyrmøkk og biorest fra biogassanlegg, slik at det blir mer avling på jordet. Samtidig stopper vi ammoniakkutslipp som er en av de viktigste kildene til luftforurensing globalt.

Hva fokuserer du på innen foodtech?
Jeg jobber mye med å finne de markedene der det er mest behov for miljøvennlig gjødsel og ønske om å redusere utslippene.

Hvorfor er det spennende?
De utfordringene vi jobber med er noen av de viktigste globalt. Vi jobber med å løse deler av denne utfordringen ved å gjøre matproduksjonen bærekraftig, ved at gjødsel blir produsert lokalt på hver gård med de ressursene som finnes der. Hva synes du er de mest interessante kontroverser? Diskusjonen om metanutslipp fra kua er en del av det naturlige kretsløpet der planter binder CO2 og produserer oksygen, eller om kua er en miljøversting er spennende. Bøndene jeg møter er antagelig de som er mest opptatt av miljøet, både lokalt og globalt.

Dine egne prosjekter siste året?
Vi jobber med universiteter og landbruksinstitutter over hele verden for å vise hvilke effekter vår teknologi har på avlingen. I tillegg møter jeg industrien og bønder som har behov for teknologien og som ønsker å distribuere og bruke vår løsning.

Dine andre favoritteksempler på foodtech internasjonalt og nasjonalt?
I Norge er Soil Steam, 7Sense og Nofence gode eksempler. I USA er det flere miljøer som utvikler biologiske løsninger for å binde nitrogen fra lufta som Pivot Bio og AgBiome.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Evne til å utvikle løsninger tverrfaglig er viktig. Utfordringer innenfor matproduksjon innebærer komplekse systemer, og forståelsen av alle aspekter er nødvendig for å finne gode løsninger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
I Norge er det en god kultur for samarbeid ved at det er lov å engasjere seg i spørsmål utenfor eget kompetanseområde.

Et favoritt fremtidssitat?
N2 Applied bridged the gap between organic and conventional farming.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det er mulig å finne løsninger som gjør landbruket mer miljøvennlig, samtidig som vi kan sikre et fullverdig kosthold til jordas befolkning.

Dette lørner du:

Nitrogen
Fornybar energi
Gjødsel
Teknologi

Anbefalt litteratur:

FAO
IPCC
De utfordringene vi jobber med er noen av de viktigste globalt. Vi jobber med å løse deler av denne utfordringen ved å gjøre matproduksjonen bærekraftig, ved at gjødsel blir produsert lokalt på hver gård med de ressursene som finnes der. Trond Lund