<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: 3DPRINT

#0283: Verket FabLab fabrikkerer fremtiden

Expørt: Hanne Eriksen

Gründer

fra Verket FabLab

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av Verket Fablab, Hanne Eriksen. Hanne oppdaget den digitale fabrikkeringsverdenen i 2014/2015 og har siden hentet inspirasjon fra Italias FabLab-kultur. I Verket FabLab jobber de med å gi opplæring i teknologiforståelse og praktisk bruk av teknologier til bruk i digital fabrikkering. De har også utviklet en delingsplattform hvor utdanning og industri får en felles fysisk møteplass, og har gjennom et felles prosjekt med Østfold Fylkeskommune etablert FabLabNettverk i VGS.

Noen kjappe med ekspørt Hanne Eriksen

Utdanning, hobby?

Grafisk/Interaksjonsdesign - master

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i tech?

Jeg er kreativ og teknisk person - som er drevet av utvikling. Jeg oppdaget Digital Fabrikkeringsverdenen når jeg tok min master i Interaksjonsdesign i Sveits i 2014/2015. Endelig hadde vi designere verktøy til å realisere designprosjekter utover trykk og skjerm.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Gir opplæring i teknologiforståelse og praktisk bruk av teknologier til bruk i Digital Fabrikkering.

Hva fokuserer du på innen 3d-printing?

Vi fokusere på å utvikle en delingsplattform for digital fabrikkering/utvikling/prototyping. Hvor utdanning og industri har en felles fysisk møteplass, og bruker det samme fagspråket og de samme teknologiene.

Hvorfor er det spennende?

Fordi vår modell ikke eksisterer noen andre steder i Norge (globalt vet jeg ikke), og fordi vi ser at det virker, vi får den responsen vi har planlagt etter og dette blir mer og mer etterspurt.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

FabLab i seg selv har vært kontroversielt å introdusere - spesielt som en kvinne i midten av 30 årene, på hva som er mennenes arena (industri, verktøy, maskiner og materialer). Gründerne er redde for at ideene deres skal bli stjålet, skolene ser/har sett på oss som konkurrent og industrien har enten vært skeptiske til at vi kan levere til industristandard eller sett på oss som konkurrent innenfor deres domene. Men FabLab er et bindeledd, kunnskapsbank, inspirasjon og komplimenterende tilbud til alle disse gruppene.

Dine egne prosjekter siste året?

Vårt felles prosjekt med Østfold Fylkeskommune: Etablering av FabLab Nettverk i VGS. Delingsøkonomi for VGS (flere skoler bruker samme FabLab istedenfor å investere i egne), kursing av lærere i teknologiforståelse/digital fabrikkering, prototyping kurs for Ungt entreprenørskap og  FabLab konferanse.

Dine andre favoritteksempler på 3D-print internasjonalt og nasjonalt?

Jeg ser veldig mot Italia og deres FabLab kultur, hvor de tenker helhetlig og har like mye fokus på design som teknologiene i seg selv. FabLab-nettverket kan fort bli veldig ingeniørrettet, hvor man er mer opptatt av å bygge maskiner, enn hva de skal bruke de til.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Å vite "Hvordan finner jeg frem til informasjonen jeg trenger”.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Siden vår modell er ny i Norge er det lite eksempler jeg kan sammenligne med, men jeg vil gi honnør til Østfold Fylkeskommune som har vært overraskende positive og åpne for fremoverlente forslag som løser deres utfordringer innenfor teknologiundervisning og praktisk undervisning for teori-tunge fag.

Et  favoritt fremtidssitat?

“It's really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don't know what they want until you show it to them.” Steve jobs

Viktigste poeng fra vår samtale?

Verket FabLab er en katalysator, fysisk verktøy og møteplass for teknologi utvikling og undervisning.

Dette lørner du:

3D printing Designtenkning Utdanning

Anbefalt litteratur:

Designing Reality: How to Survive and Thrive in the Third Digital Revolution  FabLab: Of Machines, Makers, and Inventors (Cultural and Media Studies) FabLab: Revolution Field Manual 
Jeg ser veldig mot Italia og deres FabLab kultur, hvor de tenker helhetlig og har like mye fokus på design som teknologiene i seg selv. FabLab nettverket kan fort bli veldig ingeniør rettet, hvor man er mer opptatt av å bygge maskiner, enn hva de skal bruke de til. Som designere har vi først et behov - som vi deretter finner løsningen på. Hanne Eriksen