<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TECH4GOOD

#0297: Tech for morgendagens velferdssamfunn

Expørt: Kristina Tuhus

Medgründer

fra Nyby

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer i Nyby, Kristina Tuhus, om morgendagens velferdssamfunn. Nyby har utviklet en app som skal gjøre det enklere å koble tjenestemottakere opp mot de riktige velferdsressursene. I podcasten diskuterer Silvija og Kristina hvordan vi kan løse store samfunnsutfordringer gjennom ny organisering. Hvordan kan en ny type digital plattform for samhandling skape nye muligheter?

Noen kjappe med ekspørt Kristina Tuhus

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i tech4good?
Grunder av Nyby, en sosial tech startup. Ble interessert i “good tech”/social impact fra Tech etter å ha både sett fremvekst av digitale plattformer i parallell med utfordringer i samfunnet med folk som faller utenfor (uførhet, ensomhet, ikke nok dekning av omsorgsbehov). Med tech kan man skalere stort, interessant å se kraften i digitale plattformer.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber med en plattform som muliggjør trygg selvorganisering av tjenester på tvers av kommunale tjenester og frivillighet og andre aktører. Nøkkelen er å både lytte til behovene til kundene men samtidig vise vei for hva man kan få til om man tenker litt utenfor boksen. Ved å knytte sammen mennesker direkte i en digital plattform kan man 

Hva fokuserer du på innen tech4good?
til menneskemøter! Bruke teknologi ikke for teknologiens skyld, men for å skalere antall menneskemøter! Man møtes rundt oppgaver som trengs å løses (f.eks en eldre dame trenger følgehjelp til lege), men samtidig sørger man for at folk som faller utenfor kan føle seg nyttige ved å bidra/hjelpe.

Hvorfor er det spennende?
Fordi vi ser at hvert enkelt møte vi får til gjør en forskjell i hver enkelts liv! Og fordi det er utrolig spennende å bygge opp virksomheten som står bak å få til disse møtene.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Utfordringen rundt det å beholde personvern og sikkerhet opp i mot det å klare å nyttiggjøre seg ny teknologi. Jeg er nok en teknologioptimist, men tryggheten til at informasjon ikke blir misbrukt er helt avgjørende, så her ligger både utfordring og mulighet.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Nyby!

Dine andre favoritteksempler på tech4good internasjonalt og nasjonalt?
Mange gode eksempler på social tech eller good tech, men jeg har også lyst til å løfte frem green tech og “too good to go” som reduserer matsvinn! De sitter på Tøyen Startup Village sammen med oss 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om den nordiske velferdsmodellen slik den ble bygget opp til å være en av verdens beste velferdsmodeller! Denne er grunnlaget for at vi tror på at Nyby kan eksporteres internasjonalt også. 

Et favoritt fremtidssitat?
Vår CTO synes jeg har et fint motto: “Living in the future, building what’s missing” - jeg er ikke utvikler selv, men liker innstillingen, det å være visjonær og bidra til å flytte verden fremover!

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi må bruke kraften i digitale plattformer til noe mer enn å låne drillen til naboen - sjekk ut Nyby i din kommune!   

Dette lørner du:

Velferd Plattform Samhandling Teknologi
Vi jobber med en plattform som muliggjør trygg selvorganisering av tjenester på tvers av kommunale tjenester, frivillighet og andre aktører. Nøkkelen er å både lytte til behovene til kundene, men samtidig vise vei for hva man kan få til om man tenker litt utenfor boksen. Ved å knytte sammen mennesker direkte i en digital plattform kan man få til menneskemøter. Kristina Tuhus