<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TECH4GOOD

#0302: Morgendagens omsorgsteknologi

Expørt: Truls Unholt

CEO

fra Include

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig leder i Include AS, Truls Unholt, om verktøy og løsninger som hjelper pårørende med å hjelpe. I podcasten diskuterer Silvija og Trus hvordan vi kan skape et community for pårørende av demente pasienter. Truls forteller oss også om hvordan vi regner med at morgendagens omsorgsteknologi vil bli. 

Noen kjappe med ekspørt Truls Unholt

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste for Include er å implementere en forretningsmodell som hensyntar alle parters interesser. Både eldre, pleietrengende, pårørende, private/offentlige tjenesteleverandører og frivillige. Insentiverer alle i en og samme verdikonfigurasjon. 

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Pårørende til demente er vårt første fokusområde.

Hvorfor er det spennende?
Dette er en relativt usynlig gruppe som leverer innsats tilsvarende 100 000 årsverk bare i Norge. Ved å hjelpe pårørende til demente med å løse sine forpliktelser mot foreldrene og gi dem et verktøy til å kommunisere bedre med familien, vil vi styrke omsorgen totalt uten at det vil koste noe.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Å løse forretningsmodellen er åpenbart en interessant og krevende oppgave. Vi har ikke identifisert noen andre som har klart det.

Dine egne prosjekter siste året?
Jeg har bidratt til å utvikle det strategiske rasjonalet for en bransjekonsolidering i regi av Nordic Capital.

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Care.com har klart å få skala og lønnsomhet på en global plattform. Og No Isolation er jo alles favoritt.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Den viktigste kompetansen fremover vil bli integrasjonskompetanse. Etter hvert som kompleksiteten i det digitale samfunnet øker, vil det stadig bli vanskeligere å få oversikt over hvordan alt henger sammen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er gode på teknologi inn mot enkeltbransjer, som energi, og olje- og gass. Med utgangspunkt i velferdsmodellen vår bør vi også kunne bygge fortrinn inn mot helse- og omsorg.

Et favoritt fremtidssitat?
The future is already here, it's just unevenly distributed.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Å løse utfordringene knyttet til velferdsstatens videre fremtid er noe ingen kan gjøre alene. Her må vi jobbe sammen på tvers av alle grenser.

Dette lørner du:

Helseteknologi Integrasjonskompetanse Sirkulær økonomi

Anbefalt litteratur:

CB Insights
Dette er en relativt usynlig gruppe som leverer innsats tilsvarende 100 000 årsverk bare i Norge. Ved å hjelpe pårørende til demente med å løse sine forpliktelser mot foreldrene og gi dem et verktøy til å kommunisere bedre med familien, vil vi styrke omsorgen totalt uten at det vil koste noe. Truls Unholt