<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ROBOTICS

#0303: Lei en robot

Expørt: Stein Inge Pedersen

Grunnlegger og daglig leder

fra DoitRobot

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med grunnlegger og daglig leder for DoitRobot, Stein Inge Pedersen, om RPA og fordelene av å leie en robot. DoitRobot AS leverer sikre og pålitelige programvareroboter som en tjeneste til sine forretningskunder, og konfigurerer roboter til å utføre oppgavene de vil automatisere, gjennom betjente roboter på sine skyservere. I podcasten forteller Stein Inge om hvordan software-roboter er annerledes fra andre roboter, og om hvilke oppgaver de kan gjøre for oss. 

Noen kjappe med ekspørt Stein Inge Pedersen

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi passer på en pålitelig drift av roboter som jobber for kunder og har en forsiktig skalering. Vi tar på et økende antall kundeoppdrag, mens vi jobber mot fullføring av “nail it” i uttrykket “nail it, then scale it”. 

Hva fokuserer du på innen RPA?
Før drev alle bedrifter sin egen kantine, nå kjøper alle dette som en tjeneste. Før driftet alle sine egne IT-systemer, nå kjøper mange dette som en tjeneste. I dag skal mange bedrifter drive sin egen RPA. De kjøper dyre lisenser i BluePrism eller UIPath, og bygger opp en egen organisasjon for å drive med dette. Vi mener at dette er for de fleste billigere og bedre å kjøpe som en tjeneste. 

Hvorfor er det spennende?
Det interessante med RPA er at du kan sette en robot opp til å jobbe med IT-systemene som du allerede har. Vi bruker API-er der det finnes, men siden vi kan bruke mus, tastatur og optisk lese på skjermen med OCR, kan vi alltid klare å gjøre jobben som trengs å gjøres.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det kommer alltid opp frykt for at roboter skal ta jobbene våre. For de fleste vil automasjon gjøre arbeidshverdagen bedre. Hvis deler av jobben din er å gjøre en regelbasert jobb som en datamaskin kan gjøre bedre, må du komme deg bort fra de oppgavene. Det er ingen framtid for deg der, og det styrker ikke CV-en. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Automatisere rutinearbeid, integrere systemer, manuell rapportering til live-dashboard og nå automatiserer jeg vedtak i en kommune.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Lære å lære sammen. Hvis du ikke får til kontinuerlig læring i organisasjonen, vil du tape mot noen som får det til. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en flat organisasjon. Vi er ærlige og tør å si ifra, også oppover til ledere og dette er noe vi må ta vare på.  

Et favoritt fremtidssitat?
Software-litteratur er en undervurdert kilde til livsvisdom. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Oppnå flyt i arbeidet ved automasjon. En måte å automatisere på er ved å leie en robot slik at du ikke trenger kunnskap om RPA, og ikke må følge opp roboten.  

Dette lørner du:

Software Robotic process automation (RPA) Automatisering

Anbefalt litteratur:

Lean thinking av James P. Womak Clean Architecture av Robert Cecil Martin Lærende organisasjoner av Bjarne Berg Wig
Vi leverer roboter som en bemannet tjeneste. Det vil si at de leier roboten som en tjeneste og vi passer på at den alltid jobber og løser utfordringer som oppstår. Kunden trenger ingen kunnskap om robotisering, og trenger ikke bekymre seg om drift av robotene. Stein Inge Pedersen