<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ROBOTICS

#0322: Avansert vareproduksjon i Norge

Expørt: Mika Tienhaara

Leder

fra SINTEF

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Manufacturing Technology Norwegian Catapult i NCE Raufoss og SINTEF Manufacturing, Mika Tienhaara, om roboter, industri 4.0 og avansert vareproduksjon. Silvija og Mika diskuterer hvordan man går frem for å lage gode roboter for industrielle aktører. Mika deler også noen fun facts fra industri-historien - visste du at på enkelte av delene til Volvo står det «Made in Norway»?

Noen kjappe med ekspørt Mika Tienhaara

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber med å øke kompetansen til våre stolte nasjonale bedrifter og alle SMB-er i Norge. Og muliggjøre norsk vareproduksjon, også for startups og scaleups. 

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Industri 4.0, hvordan muliggjøre bruken av teknologi og bygge opp den kompetansen som er nødvendig for implementasjonen og bruken av den.

Hvorfor er det spennende?
Teknologi uten riktig kunnskap og kompetanse om hvordan man kan bruke det og skape verdier i form av effektiviseringer, forbedringer og innovasjon som understøtter konkurransedyktighet internasjonalt, kommer vi ikke så mye lenger.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Industri 4.0 byr på mange muligheter, men gjør også at mange bruker teknologi som en "push" i stedet for at det har vært en "pull" tidligere. Da er det viktig å se nytteverdien av det man gjør. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Oppbyggingen av et nasjonalt testsenter under Katapultprogrammet og Lean Lab Industri 4.0 standard. Samt å jobbe med startups og scaleups i Norge, og skape forbindelser til ledende internasjonale miljøer innen vareproduksjon, IoT og lignende.  

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Nasjonalt synes jeg at Siemens fullautomatiserte batterifabrikk i Trondheim skiller seg ut, men vi har også de verdensledende fabrikkene til Benteler på Raufoss og HexagonRagasco. Raufoss har et verdensledende miljø for avansert vareproduksjon. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Innovasjonsevner og se på helheten av verdistrømmer. Vi må få enda bedre forståelse og kunnskap til programmering, algoritmer og kunstig intelligens. Og koble det mot det fysiske og samhandlingen mellom maskiner og mennesker.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
SINTEF har flere satsingsområder rundt dette på flere institutter, men vi må få med mer industri til å dele og å delta i relevant og industrinær forskning og utvikling. 

Et favoritt fremtidssitat?
In God we trust, all others bring data. 

Viktigste poeng fra vår samtale
Fremtiden er spennende i Norge. Vi har masse muligheter - samfunnsmessig, i utdanning og næringsliv.  

Dette lørner du:

Roboter Industri 4.0 Avansert vareproduksjon

Anbefalt litteratur:

The Machine That Changed the World av James P. Womack The AI Delusion av Gary Smith The Fourth Industrial Revolution av Klaus Schwab
Vi har spisskompetanse som er aktuelt for mange. Siemens fullautomatiserte batterifabrikk i Trondheim skiller seg ut, men vi har også de verdensledende fabrikkene til Benteler på Raufoss og HexagonRagasco. Raufoss har et verdensledende miljø for avansert vareproduksjon. Mika Tienhaara