<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MAKERS

#0382: 3D printing - fremtiden er her nå

Expørt: Kristian Hesthaug

Program Manager Hardware

fra StartupLab

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Program Manager Hardware i StartupLab, Kristian Hesthaug. Startup-lab er Norges største tech-incubator og har siden oppstarten i 2012 hjulpet over 300 teknologi startups. I episoden snakker Silvija og Kristian om spennende selskaper fra StartupLab og mulighetene med 3D-printing.

Noen kjappe med ekspørt Kristian Hesthaug

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi hjelper teknologi-oppstartsselskaper med å lykkes

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Prototyping av hardware, IoT og robotikk, spesielt 3D-printing.

Hvorfor er det spennende?
3D-printing vil endre produksjonen slik vi kjenner den. Vi kan lage former og ting som før var umulig.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Printing av våpen og produksjon av organer til mennesker, og det etiske rundt det at vi dermed kan skifte ut kroppsdeler og teoretisk vil kunne leve i flere hundre år.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Nå printer jeg en kopi av Universal Robots sin UR3-arm.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
MX3D som har printet en bro i Amsterdam, Kina som jobber med 3D-printing av hus i betong og NASA som forsker på 3D-printing på Mars.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
For additiv produksjon er det robotikk, materialkunnskap og fantasi. Jeg tror også det er viktig at vi får mer kreativitet, teamwork og praktiske fag inn i skolen. Mye av det man lærer på skolen i dag vil enkelt kunne automatiseres av en robot i fremtiden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norsk Titanium er verdensledere for 3D-printing i titan. De er sertifisert for å printe flydeler, noe som er et stort kvalitetsstempel.

Viktigste poeng fra vår samtale?
3D-printing har blitt allemannseie, og alle kan starte med det.

Dette lørner du:

Additivt produksjon
Norsk Titanium
3D-printing
Hardware

Anbefalt litteratur:

All3dp.com
3D-printing vil endre produksjonen slik vi kjenner den. Vi kan lage former og ting som før var umulig. Kristian Hesthaug