<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MAKERS

#0385: NASAs måneplaner — kan Norge være med?

Expørt: Marianne Tantillo

Fagsjef for romstasjon og utforskning

fra Norsk Romsenter

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fagsjef for romstasjon og utforskning hos Norsk Romsenter, Marianne Tantillo. Marianne kaller seg selv en spacenerd og har jobbet i den norske romorganisasjonen ESA og europeisk romindustri. I episoden snakker Silvija og Marianne om hvorfor hele verden vil til månen og Mars, og hva det vil si å ha en «bensinstasjon» på månen.

Noen kjappe med ekspørt Marianne Tantillo

Utdanning og hobby?
Cand Scient fra UiO i informatikk/anvendt matematikk. Hobbyene mine er synging og verdensrommet.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi forvalter norges medlemskap i EUs romprogrammer og i ESA

Hvorfor er det spennende?
Fordi jeg treffer veldig mange spennende mennesker, og får se utrolig mye spennende teknologi. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vi er jo et veldig rikt land, og vi har vært med på et ganske lavt nivå på menneskelig utforskning fra til nå, fordi det ikke var de helt store mulighetene for Norge da for eksempel romstasjonen ISS kom i gang på 90-tallet. Det har endret seg underveis, mulighetene har økt. Og nå - akkurat i år! - står vi foran en beslutning om Norge skal være med når ESA og NASA og egentlig hele verden skal være med tilbake til Månen og videre til Mars, og det er faktisk ganske store muligheter for oss.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det siste året har jeg jobbet med å finne ut hvilke muligheter norske miljøer har i det store månekappløpet.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Åh akkurat nå må det være at det skal bygges en romstasjon i bane rundt månen - og at NASA skal lande på månen i 2024!

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi må løse de utfordringene vi har med å sende mennesker til Mars, det gjør vi ved forskning og teknologidemonstrasjon 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har noen fagfelt allerede hvor vi er svært gode og internasjonalt anerkjent; som på brenselcelleteknologi. Dette kan brukes på månens bakside der solceller ikke duger, eller på marsoverflaten der sandstormer gjør solceller kilne.

Dette lørner du:

Space Tech 
Ressurser i verdensrommet

Anbefalt litteratur:

Filmene The Martian og First Man
Norge må ta stilling til om vi skal være med når verden skal utforske månen og Mars. Det må vi ta stilling til i år fordi beslutningsprosessene skjer i slutten av året. Gjør vi ikke det, er vi bokstavelig talt ikke med når raketten skytes opp. Marianne Tantillo