<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0386: Universitetenes rolle innenfor innovasjon og omstilling i privat og offentlig sektor

Expørt: Toril Nagelhus Hernes

Prorektor for Nyskaping og Innovasjon og professor i medisinsk teknologi

fra NTNU

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prorektor for nyskaping og innovasjon og professor i medisinsk teknologi ved NTNU, Toril Nagelhus Hernes. Toril forteller om samfunnsaspektene ved god innovasjonsledelse og universitetenes rolle med hensyn til innovasjon.  I podcasten diskuterer også Silvija og Toril hva som egentlig er forskjellen på forskning og innovasjon.

Noen kjappe med ekspørt Toril Nagelhus Hernes

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Legge til rette for at kunnskapen i akademia kommer samfunnet til gode gjennom nye innovasjoner i eksisterende og nytt næringsliv og offentlig sektor.

Hva fokuserer du på innen lornsoc?
I min nåværende stilling er tematikken innovasjon og nyskaping.

Hvorfor er det så spennende?
Slik jeg ser det, er det et uforløst potensial i akademia med tanke på å omsette kunnskap til nye løsninger i privat og offentlig sektor.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Etablering av nytt strategisk program ved NTNU med 15 innovasjonsledere, og nytt kompetanseutviklingsprogram som skal omsette forskningsresultater til konkrete innovasjoner.

Har du andre gode eksempler på lornsoc internasjonalt og nasjonalt?
GEs ultralydteknologi som er utviklet ved NTNU og som gjør at GE i dag er verdensledende innen cardiac ultralyd. Det hadde ikke vært en realitet hvis ikke NTNU hadde utdannet gode studenter, brukt big data og ny teknologi/bildeprosessering, og 3D/4D-teknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Teknologi og samfunn i kombinasjon, big data, AI og lignende.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi er gode på kunnskap innen teknologi. Vi er gode på samspill og samarbeid som også gjør at vi lettere kan anvende kunnskap for å løse utfordringer.

Et favorittsitat om fremtiden?
Vi former fremtiden. Kunnskap for en bedre verden.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Universitetene bidrar med fremtidens kompetanse , ny kunnskap og løsninger, det er viktig for å utvikle Norge videre. 

Dette lørner du:

Tverrfaglig organisering Utvikling Ultralyd
Universitetene bidrar med fremtidens kompetanse, ny kunnskap og løsninger, det er viktig for å utvikle norge videre. Slik jeg ser det, er det et uforløst potensiale i akademia mht å omsette kunnskap til nye løsninger i privat og offentlig sektor. Toril Nagelhus Hernes