<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0458: Det finnes ikke søppel mer

Expørt: Adis Cengic

Fabrikksjef

fra Norsk Gjenvinning

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Fabrikksjef hos Norsk Gjenvinning, Adis Cengic. Adis er utdannet ingeniør og leder i Norsk Gjenvinning et team som omgjør søppel til råvarer, gjennom teknologi. Ved hjelp av sensorteknologi og stordataanalyse er de i stand til å skape sirkulærøkonomi i praksis. I episoden forteller Adis mer om hvordan Norsk Gjenvinning jobber, hvordan de organiserer roboter slik at de gjør hverandre smartere, samt hvorfor han mener at det ikke finnes søppel lengre. Denne podcasten er laget i samarbeid med NITO.

Noen kjappe med ekspørt Adis Cengic

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Jeg er så heldig av å være del av et team som hver dag muliggjør for sirkulær økonomi i praksis. Vår oppgave er å ta søppelet til folket og magisk (gjennom prosesser, teknologi og dyktige kollegaer) omgjøre det til råvarer for nye produkter.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Muliggjøre teknologi, sensorteknologi i kombinasjon med stordataanalyse med stor grad av menneskeinvolvering for å optimalisere prosesser.

Hvorfor er det spennende?  

Det åpner nye muligheter for gårsdagens «umuligheter».

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

I en verden som flyter over av søppel, så finnes det ikke søppel mer.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Nylig åpning av verdens første heldigitale sorteringsanlegg.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Avery Dennison NTP, trykkeri i Sogn som bruker teknologi til å utkonkurrere lavkostland.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Relevant kunnskap for framtida er konstant påfyll av relevant kunnskap for framtida.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

«Trekant-samarbeidet» og den norske modellen er det beste grunnlaget for ta teknologileiinga.

Et favoritt fremtidssitat?

Impossible is nothing.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Det finnes virkelig ikke søppel mer.

Dette lørner du:

Sirkulær økonomi  Sensorteknologi Optisk teknologi Optisk bildegjenkjenning Robot samarbeid  Prosessteknologi 

Anbefalt litteratur:

Turnaround at Norsk Gjenvinning - Case - Harvard Business School
I ein verden som flyter over av søppel, så finnes det ikke søppel mer... Adis Cengic